Alliantie Gezond Brabant bereikt haar doelen

  • Agrofood & Biobased

In 2011 is de Alliantie Gezond Brabant, een samenwerkingsverband van de drie Brabantse GGD’en, de Provinciale Raad Gezondheid en Tranzo, wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn (Tilburg University) opgericht. Inmiddels blijkt dat de alliantie een succes is.

Alliantie Gezond Brabant bereikt haar doelen

Het doel was door bundeling van expertise en netwerken effectiever en efficiënter (samen) te werken aan gezondheid in Brabant én gezondheidsbeleid maatschappelijk en bestuurlijk te agenderen.

Integrale benadering

Gezondheid vereist in de ogen van de Alliantie Gezond Brabant een integrale benadering, waarbij gezondheidsbeleid integraal wordt verdisconteerd in het maatschappelijk, ruimtelijk, ecologisch en economisch beleid van gemeenten en provincie en waarbij een permanente wisselwerking is tussen kennisontwikkeling en kennistoepassing in beleid en praktijk. Slim verbinden is het motto.

‘Naar een gezond Brabant’

Onder leiding van Mariet Paes, de toenmalige directeur van de Provinciale Raad Gezondheid, heeft de Alliantie Gezond Brabant het onderwerp gezondheid sterker op de kaart gezet. In 2011 is het gezamenlijke advies ‘Naar een gezond Brabant’ uitgebracht, welke een handreiking aan de Provincie Noord-Brabant was om gezondheid breed op te nemen in haar beleid. Naar aanleiding hiervan heeft de provincie gezondheidsmakelaars aangesteld om het aspectbeleid gezondheid vorm te geven. Deze makelaars hebben gerealiseerd dat gezondheid in veel dossiers van de provincie een belangrijk element is. Tevens is mede door invloed van de Alliantie Gezond Brabant gerealiseerd dat het onderwerp gezondheid is opgenomen in het Provinciaal Milieu- en Waterplan, een steviger fundament heeft in de nieuwe Omgevingswet en daarom ook als uitgangspunt wordt meegenomen in het ontwikkelen van de provinciale Omgevingsvisie. Daarnaast zijn de afgelopen jaren enkele op zichzelf staande thema’s onder de aandacht gebracht, zoals laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden, gezonde leefstijl en gezonde voeding.

Stevig fundament

Anno 2017 hebben de leden van de Alliantie Gezond Brabant geconstateerd dat er – zoals hierboven is geschetst – door samenwerking veel is bereikt. Het onderwerp gezondheid staat zowel lokaal, provinciaal als landelijk beter op de kaart. Daarnaast heeft het netwerk door de samenwerking een steviger fundament gekregen; men weet elkaar goed te vinden.  Daarom is onlangs in goed overleg beslist het reguliere overleg van de Alliantie Gezond Brabant, dat drie keer per jaar plaatsvond, niet langer te continueren. Er is afgesproken dat partijen elkaar aanspreken of voor overleg bijeenroepen als er vragen zijn of als een thema opgepakt dient te worden. "Samen blijven we ons inzetten voor een gezond(er) Brabant", spreekt de organisatie op de website van BrabantAdvies.

Meer informatie over BrabantAdvies:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!