App zorgt voor verhoogde productiviteit in maintenance

  • Maintenance

World Class Maintenance heeft de vernieuwde Hands on Tool Time (HoTT) Toolkit gelanceerd. Het doel is om de productiviteit van hun technisch personeel te meten, verliezen en onnodig oponthoud in kaart te brengen en verbetertrajecten in te gaan.

App zorgt voor verhoogde productiviteit in maintenance

Het belangrijkste onderdeel uit de toolkit is een app waarmee metingen efficiënter en gestandaardiseerd gedaan kunnen worden. De noodzaak is hoog: in het licht van de vergrijzing op de werkvloer, de tekorten die ontstaan in technisch vakpersoneel en het stijgende onderhoudskosten is het efficiënter werken met de mensen die je hebt, van groot belang. Als je naar heel Nederland kijkt, kan een verbetering van 10% Hands on Tool Time zorgen voor het oplossen van het totale tekort aan technisch personeel.

Noodzaak productiviteitsmetingen

Door productiviteit te meten, kunnen technische bedrijven zien waar een verbeterslag gehaald kan worden, waar verliezen tot stand komen die niet nodig zijn. En gezien twee ontwikkelingen is dat van groot belang: 1. het tekort aan goed geschoold technisch personeel neemt toe. En 2. de meeste fabrieken en infrastructuur in Nederland zijn voorbij hun oorspronkelijke technische levensduur, onderhoudskosten zullen de komende jaren snel toenemen. Kortom: meer werk aan oude assets en minder mensen die dat werk kunnen doen. Dat lukt alleen als de productiviteit van die mensen drastisch gaat stijgen.

Deze nieuwe toolkit zorgt ervoor dat de inzet van het huidige technische personeel zo optimaal mogelijk wordt benut. Een verbetering een productiviteit zorgt bij bedrijven al snel voor een kostenverlaging en betere beschikbaarheid van assets. In heel Nederland bekeken kan een verbetering van 10 procent HoTT zelfs zorgen voor het oplossen van het totale tekort aan technisch personeel.

Benchmarken

Aan de nieuwe toolkit is een database gekoppeld waarin de data van alle metingen, geanonimiseerd, beschikbaar zijn om in te zien. De data is gelabeld op basis van verschillende kenmerken: denk aan sector, regio en type bedrijf. Dit zorgt ervoor dat bedrijven hun HoTT scores kunnen vergelijken met andere bedrijven uit bijvoorbeeld dezelfde of juist een andere sector. Na verloop van tijd kunnen we uitspraken doen over de productiviteit (-sverbeteringen) van de totale Nederlandse technische sector.

Prettiger werken

HoTT gaat niet alleen over productiviteitsverbeteringen, het gaat ook over prettiger werken voor mensen. Want het is niet fijn als je klaar staat voor een klus en je op iemand anders moet wachten, of andere spullen mee had moeten nemen of iemand je vertelt dat er nog geen toestemming is. HoTT gaat dan ook over het reduceren van vermijdbaar leed. In dit geval leed van de man of vrouw op de vloer, maar ook leed van de manager verantwoordelijk voor de output van de hele plant. Blije medewerkers, zijn immers productieve medewerkers.

Project en partners

Het eerste project over HoTT is gestart in 2011, een aantal jaren is met een meetmethode gewerkt. Zowel de methode (de vragen) als de vorm (een app) zijn nu vernieuwd. Penvoerder van het project is World Class Maintenance, Stork en PDM zijn projectpartners en ook NedTrain, Sitech en SPIE hebben geïnvesteerd in het project.

Meer informatie over World Class Maintenance:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!