Barneveld doet mee aan landelijke pilots Omgevingsvisie

  • Regionale ontwikkeling

De gemeente Barneveld doet, samen met 11 andere partijen, mee aan de pilots Omgevingsvisie, één van de belangrijkste instrumenten van de Omgevingswet.

Barneveld doet mee aan landelijke pilots Omgevingsvisie

Deze wordt in 2019 ingevoerd en voegt 26 wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur samen. Zo wordt het eenvoudiger – voor inwoners en ondernemers – om ruimtelijke projecten te starten. Een belangrijk instrument van de Omgevingswet wordt de Omgevingsvisie. Hierin staan de nodige en gewenste ontwikkelingen voor de fysieke leefomgeving beschreven. De pilot is erop gericht om gemeenten te helpen om alvast in de geest van de Omgevingswet aan de slag te gaan met het werken aan een Omgevingsvisie.

Rijksprogramma

De gemeente Barneveld had zich aangemeld voor het Rijksprogramma Aan de slag met de Omgevingswet. Dit programma begeleidt in 2017 en 2018 in totaal 12 gemeenten en provincies bij het opstellen van hun Omgevingsvisie. “We zijn erg blij dat we – als enige gemeente in Regio FoodValley – kunnen deelnemen aan de pilot van de Rijksoverheid”, aldus wethouder Aart de Kruijf van ruimtelijke ordening en bestuurlijk verantwoordelijk voor de invoering van de Omgevingswet in Barneveld. De Rijkssteun bestaat uit experts en ervaringsdeskundigen die de gemeente Barneveld tijdens verschillende individuele en groepsbijeenkomsten adviseren over het opstellen van de Omgevingsvisie.

Voorbereiding in Barneveld

De gemeente Barneveld was zich overigens al aan het voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet:

  • De gemeenteraad stelde vorig jaar september de Strategische Visie Barneveld 2030 “Over morgen en meedoen” vast. De visie vormt de basis voor de op te stellen Omgevingsvisie Barneveld.
  • Op 14 december 2016 gaf de gemeenteraad opdracht voor het opstarten van de voorbereidingen die moeten leiden tot het opstellen van een Omgevingsvisie voor de gemeente Barneveld. Het college van B&W overlegt binnenkort opnieuw met de gemeenteraad over zijn rol als het gaat om de Omgevingswet en de Omgevingsvisie en hoe de gemeenteraad zich op deze rol kan voorbereiden.

Voor de komende periode moeten de volgende vragen worden beantwoord:

  • Hoe komen we in Barneveld tot integraal beleid? We hebben op dit moment zo’n 60 beleidsnota’s. Welke kaders willen we stellen en wat kunnen we loslaten?
  • Hoe kunnen we de door de verschillende kernen opgestelde dorps- en visieplannen verankeren in de Omgevingsvisie?
  • Welke rol spelen gezondheid en de aanpak van de luchtkwaliteit in de toekomstige visie – indachtig de verhoogde concentratie fijnstof in Regio FoodValley?

Meer informatie over Regio Foodvalley:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!