Bedrijfsleven en overheid samen voor duurzaam watergebruik in Tilburg

  • Innovatie & MVO

Wereldwaterdag op 22 maart kent in Tilburg een hele concrete invulling. Op de bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg werken 5 bedrijven, een drinkwaterbedrijf, 2 waterschappen, de gemeente en de provincie aan een duurzaam systeem voor gebruik en hergebruik van water.

Bedrijfsleven en overheid samen voor duurzaam watergebruik in Tilburg

Vraag en aanbod worden slim bij elkaar gebracht zodat het zowel goed voor het milieu uitpakt als voor de bedrijfsvoering van betrokken partijen. Een prijswinnend softwaremodel gaat hen daarbij helpen.

Dit pilotproject moet ervoor zorgen dat er ook op lange termijn voldoende water van goede kwaliteit is. Doel is een manier te vinden die waterbesparing en kostenbesparing combineert, respectievelijk goed voor het milieu en goed voor de bedrijven. De deelnemers leveren gegevens aan voor het rekenmodel, de software komt daarna met scenario’s die allemaal tot een verbetering van het totale watersysteem leiden. Te denken valt aan bijvoorbeeld voorstellen voor het gebruik van oppervlaktewater en het gebruik van de uitstroom van een rioolwater of afvalwaterzuivering. In de toekomst wordt ook de waterbehoefte van de landbouw en de natuur meegenomen.

Prijswinnend algoritme AquaVest ingezet

Bureau Frontier Ventures BV. levert de software voor de berekeningen. Dit bureau is onlangs uitgroepen tot Water Innovator of the Year 2020 voor de ontwikkeling van het algoritme AquaVest dat zij hier ook gaat toepassen. De adviezen die hieruit komen, geven een goede basis voor meer samenwerking in de waterketen. De verwerking van alle data en opstellen van scenario’s duurt nog tot eind mei.

Gebiedsgerichte aanpak

De pilot is bedoeld om te onderzoeken hoe gebiedsgericht kan worden gewerkt aan het duurzaam omgaan met water. De uitkomsten dienen als basis voor de overheid en industrie om te kiezen welke investeringen zij daadwerkelijk willen doen. In dit geval gaat het om een samenwerking tussen Agristo, Coca Cola European Partners Nederland, International Flavors & Fragrances, Fujifilm, Brabant Water, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!