Blauwe kleurstoffen uit algen en eiwitproducten uit eendenkroos

  • Agrofood & Biobased

Op 1 januari zijn de lectoraten Biobased Energy en Biobased Products van het CoE BBE samen met een tiental partners gestart met het 3-jarige Interreg project Blauwe Keten.

Blauwe kleurstoffen uit algen en eiwitproducten uit eendenkroos

Het lectoraat Biobased Products gaat werken aan de extractie en stabilisatie van blauwe kleurstof uit de algensoort Spirulina. Het lectoraat Biobased Energy gaat werken aan de verwaarding van eiwitten uit eendenkroos.

Aanleiding

De glastuinbouw zit in een transitiefase. De kosten worden groter terwijl de prijzen van de eindproducten in de geglobaliseerde markten structureel onder druk blijven. Zowel de Vlaamse als de Nederlandse overheden voeren dan ook een ondersteunend beleid naar de glastuinbouw om de noodzakelijke transitie, en de modernisering van de glastuinbouw te kunnen realiseren. Daarom wordt gezocht naar nieuwe teelten die het bestaande aanbod in de sector kunnen aanvullen en die op deze locaties inpasbaar zijn.

Teelt van microalgen

Eén van de mogelijke alternatieve teeltgewassen voor glastuinbouw zijn microalgen. Microalgen kunnen worden gebruikt als biobased grondstof voor hoogwaardige toepassingen in onder andere de voedings- en textielindustrie, bouwsector, farmacie en cosmetica. Uit marktonderzoek kwam Spirulina als alg met het meeste potentieel naar voren. Spirulina is een bron van fycocyanine (blauwe kleurstof) waar diverse sectoren als de voedings-, textiel-, bouw- en papierindustrie sterke interesse in hebben. Fycocyanine kan bijvoorbeeld een waardevolle vervanger zijn van de artificiële variant, Briljant Blauw (E133), wat in verband wordt gebracht met hyperactiviteit en andere gezondheidsrisico's.

Sluiten van de kringloop

Het doel van het overall project is het ontwikkelen en uitwerken van volledige keten (teelt, voorverwerking, logistiek, verwerking tot hoogwaardig marktproduct, invulling kennisleemten) voor teelt van Spirulina in glastuinbouwsector. Om de kringloop van Spirulinateelt te sluiten wordt in het project ook gekeken naar de mogelijkheden om eendenkroos te telen op het afvalwater van de Spirulinateelt om de eendenkroos vervolgens te valoriseren.

De rol van Centre of Expertise Biobased Economy

In het project Blauwe Keten kijkt het lectoraat Biobased Project naar de extractie, zuivering en stabilisatie van chromofoor en fycocyanine uit Spirulina. Het lectoraat Biobased Energy gaat op zoek naar de mogelijkheden eendenkroos te raffineren richting hoogwaardige technisch toepasbare eiwitten (bv. lijm)en cellulose en de toepassing van eendenkroos als veevoer.

'De blauwe keten' is een aanzet om tot een nieuwe grootschalige sector te komen. Als deze teelt rendabel blijkt, is er ruimte voor tientallen hectare micro-algenteelt onder glas of op containervelden, waardoor de Vlaams-Nederlandse grensregio op wereldschaal een waardevolle speler wordt.

Interesse

Heeft u interesse om mee te werken aan een blauwe toekomst? Neem dan contact op met Jappe de Best (jh.debest@avans.nl). Jappe is projectmanager voor het project Blauwe Keten namens het Centre of Expertise Biobased Economy.

Financiering

Het project 'De Blauwe Keten' wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

Meer informatie over Centre of Expertise Biobased Economy:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!