Boeren pleiten voor burger- en boervriendelijke energie

  • Innovatie & MVO

ZLTO wil streng toezicht op de plaatsing van windmolens en zonnepanelen, omdat deze plaatsing een aanslag betekent op het landschap. ZLTO vindt dat duurzame energieprojecten geen verslechtering van de landbouwstructuur mogen veroorzaken.

Boeren pleiten voor burger- en boervriendelijke energie

De komende weken worden de eindconcepten van de Regionale Energie Strategieën (RES) gepresenteerd aan de gemeenten. Nederland is verdeeld in 30 RESsen, welke in het leven zijn geroepen om duurzame energie op te wekken. Noord-Brabant kent vier regio’s met opgaves die verschillen van 1 – 2,5 TWh.  1 TWh staat ruwweg gelijk aan 152 windturbines (3MW/turbine) of 1665 hectare zonneveld (0,8 MW/ha). 

Het ontwikkelingsperspectief van (jonge) toekomstgerichte boeren dient voorop te staan. Dan gaat het bijvoorbeeld om grondgebondenheid en weidegang. Bovendien dient de opwekking van duurzame energie sociaal te zijn, dat betekent dat de lusten en lasten in de omgeving van een project evenwichtig zijn verdeeld.

Op deze twee punten lijkt het volgens ZLTO mis te gaan bij de uitvoering van de RESsen in Noord-Brabant: de opgave wordt niet als één gezamenlijke taak gezien, waardoor iedere gemeente zelf aan de slag gaat met zon- en windprojecten en er dus een enorme versnippering ontstaat van projecten in de regio. Gemeenten lijken niet bereid om de regionale
opgave leidend te maken en hier bestuurlijk in samen te werken

Het is echter nog niet te laat, want deze weken worden de concepten van de RESsen aan de gemeenteraden gepresenteerd. ZLTO roept (de Brabantse gemeenten op om samen met boeren en burgers serieus werk te maken
van een burger- en boervriendelijke energiestrategie waar iedereen trots op mag zijn.

Lees het complete bericht op de website van ZLTO. 

Meer informatie over ZLTO:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!