Brabant Water zet met Deltaplan Waterbesparing in op slim watergebruik

  • Regionale ontwikkeling

Het drinkwaterverbruik in Nederland stijgt en tegelijkertijd vindt een klimaatverandering plaats. Daarom is aandacht voor duurzaam drinkwatergebruik van groot belang. In Brabant heeft drinkwaterbedrijf Brabant Water afspraken gemaakt met de provincie om vóór 2021 de groei van het waterverbruik met zo’n 5 miljoen m³ drinkwater terug te brengen.

Brabant Water zet met Deltaplan Waterbesparing in op slim watergebruik

Foto: Frank van der Putten, teammanager Markt in Ontwikkeling Brabant Water

Om deze doelstelling te realiseren, is het drinkwaterbedrijf dit jaar gestart met het Deltaplan Waterbesparing.
‘De drinkwatervoorziening in Nederland is erg goed geregeld. Iedereen kan vertrouwen op veilig en gezond drinkwater uit de kraan. Maar dat gaat niet vanzelf’, zegt Frank van der Putten, Teammanager Markt in Ontwikkeling bij Brabant Water. ‘Water is een waardevol product en het is belangrijk dat we hier samen bewust mee omgaan, nu en in de toekomst. In het Deltaplan Waterbesparing zijn verschillende thema’s uitgewerkt, waarin alle aspecten onder de loep worden genomen om zowel het waterverbruik bij onze klanten als in onze eigen productieprocessen terug te dringen.’

Bewustwording vergroten

Van der Putten geeft aan dat hierbij een breed pallet aan mogelijkheden wordt ingezet. ‘We geven bijvoorbeeld diverse tips aan consumenten over hoe zijn slimmer kunnen omgaan met water. Denk daarbij aan korter douchen, maar ook aan het plaatsen van een regenton in de tuin. Het water dat hierin wordt opgevangen kan weer gebruikt worden in de tuin, in plaats van schoon drinkwater. Door consumenten hierover regelmatig te informeren, willen wij de bewustwording in de samenleving vergroten.’

Inzicht in watergebruik

Een andere belangrijke doelgroep voor Brabant Water is de zakelijke markt. ‘Onze accountmanagers kennen onze zakelijke klanten en denken graag met hen mee over duurzame oplossingen. We bieden bedrijven bijvoorbeeld waterscans aan, waardoor ze meer inzicht krijgen in hun watergebruik. Met deze scan verkennen we kansen voor besparingen in het gebruik van drinkwater. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden voor hergebruik en de inzet van alternatieve bronnen. Met een slimme watermeter hebben bedrijven bovendien dagelijks inzicht in hun watergebruik. Tevens organiseren wij regelmatig netwerkbijeenkomsten om bedrijven met elkaar in contact te brengen en ideeën uit te wisselen over hoe zij slimmer kunnen omgaan met water.

Slimme oplossingen

Brabant Water werkt ook samen met diverse andere partijen in de waterketen aan slimme oplossingen. ‘Zo zijn we betrokken bij de ontwikkeling van de slimste wijk van Helmond: Brainport Smart District. Dit is een nieuwbouwproject waarbij samenwerking en innovatie centraal staan en waarbij tegelijkertijd wordt ingezet op duurzame woningbouw en circulair watergebruik. We kijken ook naar ideeën die in het buitenland worden toegepast om water te besparen door technologische en sociale oplossingen.’

Water hergebruiken

Uiteraard neemt de drinkwaterleverancier zelf ook maatregelen om het water- en energieverbruik in haar eigen bedrijfsvoering terug te dringen. ‘Het water dat we zelf nodig hebben voor onze productieprocessen proberen wij zoveel mogelijk te hergebruiken. Daarnaast doen we er alles aan om lekkages in het waterleidingnet zo snel mogelijk op te sporen en te herstellen. Naast deze waterbesparings- maatregelen brengen we ook ons energieverbruik omlaag door te werken met slimme automatisering. Zo laten we onze pompen alleen maar werken als het echt nodig is. Want slim omgaan met water is goed voor het milieu én het bespaart energie. Door samen bewust om te gaan met ons water, kunnen we ook in de toekomst blijven genieten van veilig en gezond drinkwater.’

Auteur: Gerben van den Broek

Meer informatie over BRABANT WATER :

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Meer informatie over Brabant Life Sciences Seed Fonds:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!