Brainportlijn: innovatieve verbinding tussen alle brainportcampussen

  • Logistiek & Vervoer

Op maandag 9 november is het initiatief en de subsidieaanvraag voor de Brainportlijn gepresenteerd door de gemeente Eindhoven, de Provincie Noord-Brabant en het bedrijfsleven. VNO-NCW Brabant Zeeland is medeondertekenaar van de propositie die aan de minister wordt aangeboden voor het groeifonds.

Brainportlijn: innovatieve verbinding tussen alle brainportcampussen

Deze snelle en duurzame vervoerslijn met autonoom rijdende voertuigen stopt langs diverse economische toplocaties in de Brainport, onder andere bij Eindhoven Airport, Veldhoven Zuid, ASML campus en de Hightech Campus. Ook stoppen de zelfrijdende voertuigen bij Eindhoven Centraal, waardoor de campussen ook beter bereikbaar zijn voor werkende van buiten de regio. Met het initiatief van de Brainportlijn wil de regio in spelen op een betere bereikbaarheid van de Brainportregio.

VNO-NCW Brabant Zeeland is blij met de propositie zoals deze gepresenteerd wordt. ‘’Wij maken ons al geruime tijd hard voor de multimodale ontsluiting van Brabantse en Zeeuwse bedrijventerreinen’’, aldus Rik Derksen, belangenbehartiger Infrastructuur en Ruimte, namens VNO-NCW Brabant Zeeland. “Het is een mooie eerste stap om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren.” Enkele grote bedrijven uit de regio en leden van VNO-NCW Brabant Zeeland tekenden mee, zoals DAF, ASML, Phillips, NXP, VDL en Eindhoven Airport, samen met de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Eindhoven.

De propositie is hier te lezen.

Meer informatie over VNO-NCW Brabant Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!