home » projecten » Bouw »

BVR-concept voor de grondgebonden doorzonwoning

  • Bouw

Er is bijna geen land ter wereld dat het rijtjeshuis zo gekoesterd heeft en nog koestert dan Nederland. De huidige Vinexen bevestigen nog dagelijks dit ideaal van gelijkheid en uniformiteit. De grandeur moet uit de herhaling spreken. Niet de gevelwand als totaal is dan het ideaal, maar de strenge herhaling. De gehele naoorlogse woningbouw wordt bijna gekenmerkt door dit rijtjesideaal.

Op het moment dat het rijtje in bezit komt van individuele eigenaars/ bewoners, ontstaat er een proces van zoeken naar identiteit ofwel eigenheid. De voordeur, kleur van de kozijnen, luifel, erker, dakkapel en kleur van het metselwerk vormen allemaal bouwstenen bij de invulling of de vormgeving van de eigen identiteit, waar het huis een essentieel onderdeel van is. Renovatie krijgt een steeds individueler karakter met meer nadruk op verbetering.

Niet elke oplossing in de praktijk is volledig uniek. Voor een groot deel wordt de oplossing bepaald door het woningtype, het bouwjaar, het bouwsysteem en te huisvesten doelgroep. Er zit dus veel overeenkomst tussen de verschillende oplossingen in de praktijk, die uitstijgen boven het niveau van het project. Tegelijkertijd moet er ruimte zijn voor maatwerk. Pas dan is er sprake van een concept.

Binnen Reno+ wordt een drietal concepten geïllustreerd rond de thema´s Duurzaamheid, Exclusiviteit en Levensloopbestendigheid. De thema´s weerspiegelen een maatschappelijke vraag met betrekking tot de toekomstige kwaliteit. Deze concepten worden vergeleken met de huidige vraag van de bewoners van die woningen.

Duurzaamheid houdt in dat het accent op de aspecten energiebesparing en eventueel energieopwekking ligt. Exclusiviteit richt zich vooral op comfort en uitstraling. Levensloopbestendigheid stelt het lange zelfstandig wonen als invalshoek.
Maar natuurlijk bezitten alle drie de concepten onderdelen van elkaar. Bij elk concept wordt er onderscheid gemaakt tussen het basispakket, het variantpakket en het optiepakket.

Bij renovatie gaat het om het spanningsveld tussen de te realiseren kwaliteit en de beschikbare middelen. Twee invalshoeken zijn hierbij te volgen, te weten:
* de ruimte in de exploitatie voor investeringen -->  bedrijfswaarden.
* de waarde die de woning opbrengt na kwaliteitsaanpassing op de markt --> economische waarden.
De gemiddelde economische waarde ligt circa 60% tot 70% boven de bedrijfswaarde.

Slim renoveren betekent voor een groot deel sturen op het proces. Door het gebruik maken van een projectoverschrijdend aanbod (concepten) ontstaat er meer aandacht voor de projectspecifieke knelpunten. De prijs-kwaliteitverhouding van de concepten Duurzaamheid, Exclusiviteit en Levensloopbestendigheid zijn vooraf gedefinieerd.

De overgang tussen oud en nieuw is bepalend voor de beeldkwaliteit van de (technische) oplossing. Deze zogenaamde interfaces bieden projectoverschrijdende hoogwaardige technische oplossingen, waarbij de vormgeving een bepalende rol speelt.
De keuze van bouwstenen maakt het mogelijk om op elk gewenst moment een kwaliteitsprong naar keuze te maken, die aansluit bij het beleid van de corporatie en de visie op het complex

Meer informatie over BVR-GROEP:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!