Care Avenue

  • Farma & Zorg

De Zorgsector is een sterke economische sector in Midden-Brabant en aangewezen als één van de vier economische clusters binnen Midpoint Brabant.

Care Avenue

Ambitie

De ambitie van het programma Care Avenue is gebaseerd op de ambitie van Midpoint-Brabant om Midden-Brabant onderscheidend te positioneren als dé regio die Social Innovation gebruikt als basis voor regionaal economische ontwikkeling. Vertaald naar de regionale zorgsector betekent dat de ontwikkeling van samenhangende en kostenefficiënte zorg voor ouderen en chronisch zieken, met innovatieve oplossingen over de domeingrenzen heen en de patiënt aan het roer. Er lopen diverse activiteiten en trajecten parallel, maar de dwarsverbanden en de regievoering ontbreekt. Mogelijke verbindingen worden hierdoor niet gelegd en de synergie komt niet tot stand.

De Care Avenue faciliteert de bestuurlijke opgave voor alle partijen om focus en regie aan te brengen voor het realiseren van de gezamenlijke ambitie. Care Avenue zorgt voor het verder ontwikkelen van incidentele activiteiten in samenhangend verband en zorgt voor het verder structureren van de dragende samenwerkingsverbanden en deze te voorzien van en onomkeerbaar karakter. Over drie jaar zijn de centrale vestigingsplaatsfactoren voor de zorgsector structureel versterkt, vormgegeven en gedragen door stabiele bovenregionale partnerschappen van overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en intermediairs.

Programmalijnen

Om de ambitie van de Care Avenue waar te maken is een programma opgesteld voor de periode 2012-2014 rondom 4 programmalijnen. Via deze vier verschillende programmalijnen creëert Midpoint Brabant een optimale ontwikkelingsomgeving voor innovatieve organisaties in de zorgsector. De projectlijnen zijn gericht op het optimaliseren van de vestigingsplaatsfactoren in Midden-Brabant.

De 4 lijnen zijn:

  • Arbeidsmarkt en Opleiden
  • Campusvorming
  • Zorginnovaties
  • De Zorgcliënt en zijn omgeving

Informatie: John van Kuijk, programmamanager Care Avenue

Meer informatie over Midpoint Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!