Cluster Slimme Duurzaamheid zet in op versterking ecosysteem

  • Innovatie & MVO

De civic entrepreneur van het cluster Slimme Duurzaamheid van The Economic Board, Jan Luijten, heeft grote ambities. De regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen, kan volgens hem de kansen die er liggen nog veel beter benutten. De eerste stappen zijn gezet.

Cluster Slimme Duurzaamheid zet in op versterking ecosysteem

Jan Luijten werkt bij de gemeente Nijmegen. In het verleden was hij meerdere jaren betrokken bij bij de Stadsregio Arnhem Nijmegen en de Investeringsagenda Stedelijk Netwerk Arnhem-Nijmegen. De ervaring en het netwerk van Luijten, vooral op het vlak van duurzaamheid en circulariteit, benut hij sinds eind vorig jaar als civic entrepreneur van het randvoorwaardelijke cluster Slimme Duurzaamheid van The Economic Board. “We werken met een triplehelix-team en ik zorg vooral voor de verbindingen”, zegt hij over zijn rol.

Clusters

Als onderdeel van het Strategisch Plan 2020 – 2025 maakte The Economic Board dit voorjaar een nieuwe indeling in clusters bekend. Overkoepelend zijn er twee zogeheten iconische clusters: Energy en Health, Hightech, Food. Daaronder staan vijf randvoorwaardelijke clusters, waarvan Slimme Duurzaamheid als eerste van start is gegaan. De andere vier beginnen pas later. “Slimme Duurzaamheid werd zo belangrijk gevonden dat we niet wilden wachten. Het triplehelix-netwerk heeft zoveel potentie dat dit cluster nu door de regio wordt ingezet om bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen die er liggen.”

“We zijn meer dan alleen ondersteunend aan de twee hoofdclusters”, geeft Luijten aan. “Dit cluster is voor een groot deel eigenstandig, met eigen doelen.” Daarnaast is de rol ook ondersteunend, want er zijn uiteraard raakvlakken met de twee hoofdclusters. “Zonnepanelen moeten behalve ontwikkeld ook gerecycled worden, om een voorbeeld te geven. De Health-sector vraagt om circulaire technieken voor bijvoorbeeld afvalwater of medisch afval. In het algemeen vragen bedrijven steeds meer om een groene en duurzame leef- en werkomgeving.”

Drie circulaire projecten

De eerste stappen in die richting zijn al gezet. “Het eerste project is een elektronica-hub van de DAR. Daar werken werkzoekenden met oude elektronische apparatuur. Dat wordt verzameld en gedemonteerd, met als doel om het uiteindelijk een tweede leven te geven.”

“Het tweede project waar aan gewerkt wordt is een hal in de Hubertusstraat in Nijmegen die is omgebouwd tot kenniscentrum voor de bouwsector, waar trainingen en opleidingen kunnen worden gegeven aan personeel en voor praktijkonderwijs. Het staat in het teken van circulair bouwen. Daarnaast was er een bijdrage voor het uitvoeringsprogramma Circulaire Raad Rijk van Nijmegen, bedoeld om nieuwe ketens te verkennen zoals textiel en voedsel. Die projecten zijn een heel mooi begin, maar er komt nog heel wat aan. Toevallig zijn dit drie projecten binnen het Rijk van Nijmegen, want die wilden er heel graag mee beginnen. Maar er komt veel meer aan, ook in onder meer Arnhem en De Liemers.”

Lees hier het complete artikel.

Meer informatie over The Economic Board:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!