Commercie en strategie als dienstverlening bij accountantskantoor

  • Financieel & Juridisch

Commercie en strategie als nieuwe dienstverlening bij een accountantskantoor lijkt op het eerste gezicht wellicht een vreemde combinatie. Toch is deze keuze, als je er wat langer over nadenkt zeker niet raar.

Commercie en strategie als dienstverlening bij accountantskantoor

Het kan namelijk juist in elkaars verlengde liggen en daardoor complementair werken. Veel accountants houden zich in hoofdzaak bezig met het verwerken van cijfers uit het verleden. Dinkelberg & Kuipers pakt dit al jaren anders aan, door – naast verslaglegging in de jaarrekening - samen met haar relaties vooruit te kijken. Dit doen we door prognoses te maken en scenario’s in kaart te brengen om proactief mee te denken met de toekomstige bedrijfsvoering. De ondernemer is namelijk bezig met heden en toekomst.

Commercie en strategie

Cijfers zijn voor de meeste ondernemers gereedschap om beleid te maken. Een succesvolle onderneming hebben en houden is echter een andere kwestie. Dat is ook het moment waarop commercie en strategie om de hoek komen kijken. De cijfers dienen als basis, maar de dienstverlening van Dinkelberg & Kuipers gaat een stapje verder. Wat ‘zeggen’ de cijfers op de jaarrekening eigenlijk? Gaat het goed, kan het beter en zo ja, waar valt dan de winst te behalen? Hoe verhouden deze cijfers zich ten opzichte van de toekomst?

Ondersteuning

Zeker in het MKB - het corebusiness segment van Dinkelberg & Kuipers - zitten veel ondernemers die met passie en beleving over hun product of onderneming kunnen vertellen. Vaak hebben zij echter niet de tijd of interesse om dat commercieel, en met een passende strategie, goed in de markt te zetten. Juist met corporate advies wil Dinkelberg & Kuipers ondernemers actief gaan helpen en ondersteunen.

Concreet kan dat tot uiting komen door bijvoorbeeld (nieuwe of bestaande) producten onderscheidend(er) in de markt te positioneren, een duidelijke differentiatie aan te brengen in het aanbod of service, inzicht te verkrijgen in het marktpotentieel, het formuleren van de wijze waarop nieuwe marktsegmenten kunnen worden aangeboord, het bepalen van de commerciële strategie of het formuleren van het ambitieniveau ten aanzien de volgende groeistap.

Toekomstbestendig

Bovenstaande opsomming bevat geen zaken waar u als ondernemer dagelijks bij stilstaat, omdat u vooral bezig bent om uw onderneming draaiende te houden. Toch kan een kleine tijdsinvestering in de vorm van een (kennismakings)gesprek uw bedrijf wellicht op relatief eenvoudige wijze toekomstbestendig maken. Dinkelberg & Kuipers gaat dit gesprek graag geheel vrijblijvend met u aan. Neem gerust contact op met Dinkelberg & Kuipers Accountants en Adviseurs!

Meer informatie over DINKELBERG & KUIPERS ACCOUNTANTS - ADVISEURS:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!