Conclusie CAMPIONE Congres: Smart Society is de toekomst

  • Maintenance

Paul van Kempen, projectleider van het vooruitstrevende Fieldlab CAMPIONE dat onderhoud in de procesindustrie 100% voorspelbaar wil maken, heette iedereen welkom op donderdag 14 september 2017 in het Fieldlab in Gilze Rijen.

Conclusie CAMPIONE Congres: Smart Society is de toekomst

Het fieldlab dat normaal gebruikt kan worden door alle projectpartners om 'smart maintenance' testen op uit te voeren, was nu het decor van een eerste CAMPIONE congres. Ongeveer 80 mensen, bestaande uit projectpartners maar ook uit andere geinteresseerden, bezochten het congres.

Aftrap

"Een Smart Society, dat is de toekomst," daarmee trapte Egbert-Jan Sol, programmadirecteur Smart Industry, zijn presentatie af. De belangrijkste boodschap die Sol de zaal gaf was dat de enige constante verandering is. Sol: "Elk bedrijf heeft te maken met een verhoogde digitale dienstverlening. Dat betekent dat alle medewerkers te maken krijgen met digitalisering. Er is niemand meer die op de eerste dag van zijn of haar baan hetzelfde takenpakket heeft als op de laatste dag. Iedereen zal gedurende zijn of haar carriere ingrijpende veranderingen mee gaan maken."

SKF is een technologieleverancier, ze leveren diverse producten en diensten. Een belangrijke klant is Ferrari, SKF levert de lagers voor de Formule1 auto's. Jeroen Wensing, innovation manager racing SKF schetst een beeld van die wereld: "Aan één auto van Ferrari werken maar liefst 1000 mensen, er zijn wel 200 design changes per dag. Ferrari is daarnaast ook erg ver met data analyse om de performance van de auto's te optimaliseren. Wij leveren meer lagers voor testen, dan dat er feitelijk gebruikt worden op de racetrack". Ook wordt er gewerkt met een online systeem zodat er heel snel kan worden geschakeld bij falen van onderdelen. Een nieuwe ontwikkeling zijn de remote control centers. De ervaring die SKF bij Ferrari opdoet, wordt nu ook gebruikt in andere sectoren, zoals de windenenergiesector. En uiteraard liggen er ook kansen voor de procesindustrie.

Na de beide sprekers, kregen de deelprojecten het podium. Elk Living Lab, zoals de deelprojecten genoemd worden, verzorgden workshops. Hieronder een kort verslag per deelproject.  

Van conventioneel rolleronderhoud naar een online en realtime voorspellingsmodel, door Frank Halters, Fujifilm

Fujifilm Manufacturing Europe in Tilburg produceert en distribueert fotografisch materiaal voor de EMEA-markt. Eén van de producten in Tilburg zijn de fotogevoelige offsetplaten (PS-platen), die worden gebruikt voor het afdrukken van kranten, tijdschriften en reclame-uitingen. Met ondersteuning van ongeveer 500 rollen, rollen de aluminium PS-platen door de fabriek. De platen worden behandeld met verschillende chemische processen. De rollen zijn erg slijtvast, maar desondanks een grote kostenpost omdat ze van grote invloed zijn op de kwaliteit van de PS-platen. Frank Halters, senior staff supervisor maintenance & engineering, ging tijdens zijn presentatie in op hoe Fujifilm het onderhoudsproces van de rollen verandert van conventioneel, naar een online en realtime voorspellingsmodel. Inclusief de lessen die geleerd zijn en het potentieel van een dergelijk model.

Hoe remote meetgegevens Sitech Services helpen bij het voorspellen van faalgedrag door Maurice Jilderda, Sitech

Het Living Lab bij Sitech wordt ook wel het Sitech Asset Health Center (SAHC) genoemd. In het SAHC worden meetgegevens van fabrieksinstallaties van Sitech-klanten gemonitord, met als doel trends te analyseren die informatie verschaffen over de conditie van die installaties. Die informatie stelt Sitech Services in staat in actie te komen, nog voordat er iets defect is gegaan in de fabriek. Maurice Jilderda, project director predictive analytics, vertelde de bezoekers over de verschillende deelprojecten en stelde daarbij ook een aantal prikkelende vragen die de discussie over actuele thema’s omtrent Smart Industry opvoerde. Maurice ging zelf ook rijker naar huis.

Predictive maintenance van procesrollen door Tom Avontuur, Tata Steel en David Andreas, IJssel

Tata Steel heeft in diverse productielijnen duizenden rollen geïnstalleerd met uiteenlopende specificaties en belastingen. De rollen worden hoofdzakelijk periodiek of correctief vervangen en door IJssel gereviseerd. Samen met IJssel realiseert Tata Steel in fases verbeteringen van het rol-reparatie contract. In de huidige fase wordt nu ook gestreefd naar beter voorspelbaar onderhoud door middel van condition monitoring. Met een CAMPIONE Living Lab willen beide partijen nieuwe kansen binnen condition monitoring ontdekken en verder ontwikkelen door het combineren en toepassen van de nieuwste technieken binnen smart maintenance. Tom Avontuur, maintenance engineer, en David Andreas, senior bedrijfskundige, vertelden er alles over.

Het opschalen van CBM in de procesindustrie, door Roland van de Kerkhof, PhD researcher

Eén van de centrale vragen in het CAMPI onderzoek (de voorloper van CAMPIONE), was waarom het verspreiden van Condition-Based Maintenance (CBM) binnen de procesindustrie nog zo langzaam gaat? In dit kwalitatieve onderzoek hebben we het opschaaltraject van 12 verschillende CM technieken in kaart gebracht, 6 bij BP en 6 bij Tata Steel, waarna we  conclusies kunnen trekken over welke factoren (zowel eigenschappen van de CM techniek en van de organisatie) leidend zijn in de snelheid waarmee een CM techniek toegepast wordt, daar waar hij toegepast kan worden.

De rol van studenten, door Jobert Ludlage Avans Hogescholen

Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. We willen dat studenten al op school kennis maken met de nieuwste technieken. Elmo Arrias en Jobert Ludlage hebben voor hun studenten van het ROC Tilburg en Avans een oplossing gevonden: gewoon meedraaien met Fieldlab CAMPIONE. Studenten van het ROC Tilburg hebben zaken uitgezocht en aangeleverd. Inmiddels zijn de studenten van Avans druk bezig met de automatisering van het geheel. Jobert Ludlage praatte de bezoekers bij.

Een 'Living working demo' door Etienne Schol, Ericsson

Ericsson heeft twee belangrijke zaken opgeleverd: een live working demo waarmee data kan worden ontsloten vanuit de laatste generatie draadloze trillingsensoren van partner AB en een IoT cloud-omgeving waarmee data kan worden gedeeld. Etienne Schol, head of new service implementation Ericsson, liet zien dat nieuwe communicatie technieken zoals NB IOT het mogelijk maken om op een simpele manier en tegen lage kosten sensoren over grote afstand uit te lezen. Nieuwe business modellen zijn hierdoor mogelijk. Het getoonde voorbeeld van Cool Industries is een manier om condition based maintenance als dienst te leveren via cloud computing en horizontale platformen.

Veilig samenwerken: het veilig delen van gegevens, door Werner van 't Hull en Jacco van Weert, NLR

Een initiatief tot samenwerking is snel gemaakt, maar als het aankomt op het echt delen van gegevens spelen bedrijfsbelangen (zoals intellectueel eigendom) en (inter-)nationale belangen (bv. export compliance) een grotere rol dan het projectbelang. Zeker in de huidige tijd waarin veel aandacht is voor cybercrime en onderlinge concurrentie zijn organisaties huiverig hun gegevens te delen. Volgens Werner van 't Hull en Jacco van Weert, collaborative engineering systems department NLR, zijn er in de praktijk herbruikbare aanpakken en oplossingen ontwikkeld om deze koudwatervrees te overwinnen, zodat samenwerking veilig kan plaatsvinden.

Ontwikkeling van een onderwijs masterclass, door Hogeschool Zeeland en DELTA

Delta werkt samen met de Hogeschool Zeeland in dit Living Lab. Samen onderzoeken de beide partijen hoe data kunnen helpen bij het juist voorspellen van de levensduur van een windturbine. Er wordt een model ontwikkeld waarop een dashboard wordt gebouwd met beslissingsparameters voor restlevensduurstrategieën. De vergaarde data wordt ingevoerd om het dashboard te testen en valideren. Het dashboard wordt ook gebruikt voor onderwijsdoeleinden met als beoogd eindproduct een masterclass “Datadriven Decision Support for optimizing Windfarm Maintenance”.

Meer informatie over World Class Maintenance:

Bekijk het complete instantieprofiel

Meer informatie over Avans Hogeschool:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!