De rol van Brabant Water als duurzame ketenpartner

  • Zakelijke dienstverlening

Duurzaam presteren wordt steeds belangrijker. Voor velen betekent dit dat ze niet alleen hun eigen organisatie willen verduurzamen, maar ook duurzame ketenpartners zoeken. Brabant Water kan waarde bieden door duurzame oplossingen te bieden op het gebied van water en energie.

De rol van Brabant Water als duurzame ketenpartner

Vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid wil Brabant Water een bijdrage leveren aan een beter milieu. Het product is al duurzaam van zichzelf en zij produceren het lokaal. Maar de organisatie gaan verder. Al sinds 2013 is Brabant Water het enige drinkwaterbedrijf in Europa dat het predicaat "Klimaat Neutraal" draagt. Daarnaast heeft de organisatie een 20-20-20* ambitie op gebied van duurzaamheid. In deze milieudoelstelling ligt de focus op CO?- en energiereductie, naast het aanwenden van duurzame energiebronnen zoals wind en zon. Lees hier hoe de organisatie haar ambitie invult.

Efficiënte inzet van waterstromen

Brabant Water adviseert welke waterkwaliteiten het best passen bij uw bedrijfsprocessen en bekijkt de mogelijkheden tot hergebruik. Samen met haar dochterbedrijven zorgt de organisatie voor volledige ontzorging op het gebied van afval- en industriewater. U kunt bij Brabant Water terecht voor waterscans, advies over uw waterinstallatie, besparingsmogelijkheden en het onderhoud en beheer van uw waterinstallatie. 

Zachter water

Brabant Water draagt ook bij aan verduurzaming door de ontharding van het water. De organisatie zorgt ervoor dat het water in 2018 nergens meer hard is (>12º dH). Kalkaanslag op de verwarmingselementen van uw machine(s) zorgt ervoor dat het langer duurt om water op te warmen. Zachter water betekent minder kalkaanslag, een kortere opwarmtijd en dus een lager energieverbruik. Ook verbruikt u minder energie voor verdere ontharding van uw proceswater. Het water is straks overal tussen de 8 en 12°dH. Dit betekent dat het drinkwater nog steeds een hoeveelheid calcium en magnesium bevat. Onthardde u het water naar 0 °dH? Dan moet u nog steeds ontharden. Hiervoor hebt u echter minder chemicaliën nodig. Dit levert u een besparing op. 

Bent u benieuwd hoe Brabant Water het water onthardt? Bekijk dan de animatie die het onthardingsproces in beeld brengt.

Warmte & Koude Opslag Plus (sanering van de bodem)

Een andere activiteit op het gebied van water en energie is de ontwikkeling van WKO-plus. In samenwerking met Bioclear en T&K Service heeft Brabant Water deze saneringsoplossing ontwikkeld, die inzetbaar is bij open WKO-systemen. WKO-plus voegt specifieke bacteriën toe aan de waterstroom in een open WKO-systeem. Deze bacteriën zorgen ervoor dat de ondergrond (versneld) wordt schoongemaakt. Door de koppeling te maken tussen WKO en sanering kan er enerzijds kostenefficiënt gesaneerd worden, anderzijds maakt het mogelijk dat duurzame WKO-systemen toegepast kunnen worden op locaties waar dat voorheen onwenselijk was.

Warmte en Koude uit Drinkwaterleidingen

Onze jongste ontwikkeling op het gebied van water en energie is het onderzoek naar warmte en koude uit drinkwaterleidingen. Brabant Water onderzoekt of warmte en koude uit drinkwaterleidingen gebruikt kan worden als duurzame vorm van energie. De techniek om warmte uit een waterleiding te onttrekken en elders in te zetten is niet nieuw. Iets soortgelijks wordt nu al toegepast op de ruwwaterleiding bij Waalre. Nu richt Brabant Water zich op de toepasbaarheid van de techniek op kleinere schaal. Deze animatie laat zien hoe dit werkt. Met de warmte die in het voorjaar uit het leidingnet en opslaan in een koude- en warmteopslagsysteem, kan in de winter worden ingezet om bijvoorbeeld uw bedrijf te verwarmen.

Wilt u met Brabant Water van gedachten wisselen en advies over uw totale energie- en waterhuishouding? Neem dan contact op met uw accountmanager Franco Moonen op telefoonnummer 073 683 80 22 of Marc van Hal op telefoonnummer 073 683 80 32.

Meer informatie over BRABANT WATER GROEP:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!