Dit doet het lectoraat Recht & Digitale Technologie bij Juridische Hogeschool

  • Onderwijs & Training

Sinds afgelopen november heeft de Juridische Hogeschool een nieuw lectoraat: Recht & Digitale Technologie (RDT). Wat doet het lectoraat precies en welke functie vervult zij? Lees het in dit artikel.

Dit doet het lectoraat Recht & Digitale Technologie bij Juridische Hogeschool

Colette Cuijpers is de lector en daarmee de kartrekker. Colette heeft de nodige ervaring en expertise op dit gebied. Naast haar nieuwe baan bij de Juridische Hogeschool runt Colette de opleiding Law and Technology aan Tilburg University. Hier heeft Colette deelgenomen aan verschillende onderzoeksprogramma’s rondom privacy, intellectuele eigendom, cybercrime, e-government en e-commerce. Haar voornaamste domein van expertise is echter privacy en gegevensbescherming, waar ook haar publicaties veelal op gericht zijn. 

Met het lectoraat slaan we de brug tussen het hbo en de universiteit, versterken we elkaar en kunnen we complementair zijn aan elkaar. 

Kenniskring

RDT past niet in een van de traditionele hokjes: privaat-, bestuurs- of strafrecht. Het komt terug in alle rechtsgebieden en is dan ook een verbindende factor. Colette werkt nauw samen met de kenniskringleden:

  • Marije Knapen, docent internationaal recht;
  • Noortje Lavrijssen, docent verbintenissenrecht;
  • Maria van den Haspel, docent strafrecht;
  • John Lousberg, docent arbeidsrecht.

Waarom een Lectoraat RDT?

De Juridische Hogeschool is het profiel van de hbo-jurist aan het versterken en de digitale wereld wordt steeds belangrijker en roept nog heel veel vragen op!

Denk maar eens aan actuele issues als de Russische hacks rondom de Amerikaanse verziekingen. Hoe zit het met drones en zelfrijdende auto’s en de aansprakelijkheid als daarmee een ongeluk gebeurt? Facial recognition software neemt een vlucht, moeten wij hierbij niet regulerend optreden? Met cookiemeldingen geven we allemaal toestemming voor van alles en nog wat, omdat we die pop-ups maar irritant vinden. Wat gebeurt er dan eigenlijk en wie betaalt er voor de informatie die we daarmee vrijgeven? Is bewijs dat op een digitale manier verzameld is, toelaatbaar in de rechtbank?

Dagelijks worden nieuwe producten en diensten bedacht en gemaakt. Met het oog op compliance, maar zeker ook (maatschappelijke) acceptatie, is het van belang in een vroeg stadium van het ontwikkelproces juristen in te zetten. Hierdoor kunnen producten en diensten ook daadwerkelijk succesvol zijn in de markt.

Hbo-jurist

De multidisciplinaire hbo-jurist kan hier perfect op inspringen. Veel onderwerpen binnen het domein Recht & Digitale Technologie zijn beleidszaken. Hbo-juristen overzien het gehele proces, ze fungeren als een medium, een facilitator om het recht handen en voeten te geven zodat het werkbaar is in de maatschappij. Ze maken zowel de juridische vertaalslag als de communicatieve met hun brede blikveld. Het lectoraat gaat de komende 8 jaar aan de slag met:

  • Het opzetten van praktijkgericht onderzoek. Nu al zijn er 19 afstudeeronderwerpen die het lectoraat raken. In de toekomst worden dit er alleen maar meer mede doordat Colette en de kenniskringleden nieuwe contacten gaan leggen en afstudeeropdrachten gaan binnenhalen.
  • Het invlechten van componenten RDT in het bestaande curriculum.
  • Het ontwikkelen van een minor RDT waar met name onderwerpen als privacy, gegevensbescherming en contracten in het curriculum terugkomen. 
  • Het opzetten van een samenwerking met andere opleidingen, bijvoorbeeld met pedagogiek rondom het thema cyberpesten en het lectoraat digitalisering en veiligheid rondom het thema drones. 

Meerwaarde voor studenten

Het lectoraat biedt ondersteuning en advies aan afstudeerders door mee te denken en gezamenlijk te brainstormen over een onderwerp. Vervolgens begeleiden kenniskringleden de studenten, doen ze literatuursuggesties en kunnen ze helpen met het schrijven van bijvoorbeeld een artikel. Studenten geven aan dat ze vanuit het lectoraat graag zouden zien dat er excursies worden georganiseerd naar organisaties. Het is van grote waarde als ze een organisatie met eigen ogen kunnen zien. Binnenkort dus op pad!

Meer informatie over Juridische Hogeschool Avans-Fontys:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!