Drijvende zonneparken in opkomst in de regio Arnhem - Nijmegen

  • Regionale ontwikkeling

Er worden steeds meer zonneparken in Nederland gerealiseerd. In een klein land als het onze is het grondoppervlakte waarop men zonneparken kan en mag bouwen al snel beperkt. Over wateroppervlakte beschikken we daarentegen voldoende.

Drijvende zonneparken in opkomst in de regio Arnhem - Nijmegen

Foto: Totaal gerealiseerd vermogen verdeeld over dak, grond en water in 2017

Volgens de Lokale Energie Monitor 2017 wordt er van de 37 MWp die momenteel collectief aan zonne-energie wordt opgewekt, 3 procent op het water gerealiseerd. Wat gebeurt er in de regio Arnhem – Nijmegen?

Zon op water

Zonneparken op water: het streven van consortium Zon op Water is om in 2023 ten minste 2000 hectare drijvende zonneparken te realiseren. Het consortium is een verband van zo’n dertig bedrijven, kennisinstellingen en overheden waaronder Rijkswaterstaat, TNO en Alliander die de realisatie van de drijvende zonnecentrales willen bevorderen. Om dit doel te bereiken start er in 2017 een pilot op de Maasvlakte in Rotterdam waarbij vier systemen getest worden.

Het is al bekend dat de realisatie van een zonnepark op het water een aantal voordelen met zich meebrengt: zo zou de opbrengst hoger zijn doordat het water een koelend effect. Daarnaast kan er door de weerspiegeling van het water ook meer energie worden opgewekt. Een ander veelgenoemd argument is dat er minder weerstand vanuit de samenleving is voor een zonnepark op het water dan op het vasteland. Op het vasteland moet een zonnepark immers concurreren met andere bestemmingsplannen. 

Drijvend Zonnepark Lingewaard

Het Drijvend Zonnepark Lingewaard, een initiatief van Coöperatie Lingewaard Energie, is het verst in ontwikkeling van alle zonneparken in de regio. Het is momenteel het grootste drijvende zonnepark van Nederland en op het Europese vasteland. Drijvend Zonnepark Lingewaard wordt gerealiseerd op het gietwaterbassin van tuinbouwgebied NEXTgarden. Het park met 6150 zonnepanelen zal begin 2018 worden geopend en zal dan voldoende energie (1,8 miljoen kWh per jaar) produceren om 600 huishoudens van groene stroom te kunnen voorzien. 

De financiering van het park is bijzonder: naast een participatiesubsidie van de provincie Gelderland, is er door de inwoners van de gemeente Lingewaard bijgedragen aan de kosten met behulp van een crowdfundingsactie. Het overige benodigde bedrag werd door ING Bank en Oost NL verzorgd. Tenten Solar BV verzorgt zowel het ontwerp als de installatie van Drijvend Zonnepark Lingewaard.

Hotspot NEXTgarden is supported by The Economic Board. De board helpt om de uitzonderlijke ontwikkelingen in dit tuinbouwgebied onder de aandacht te brengen en de verbinding te maken met mogelijk interessante partijen in ons netwerk.

Een volgende project van Coöperatie Lingewaard Energie is een onderzoek naar de mogelijkheden van een drijvend zonnepark bij het knooppunt Ressen.

De Uivermeertjes

Het drijvende zonnepark op zandwinplas De Uivermeertjes in Deest moet bij oplevering het grootste drijvende park van Nederland zijn. De plannen behelzen een oppervlakte van 20 tot 24 hectare en een opbrengt van 30 MW aan elektriciteit: genoeg voor heel Druten. Afgelopen september werd bekend dat voor de realisatie van het drijvende zonnepark een duurzaamheidssubsidie van 46 euro miljoen is verleend door de Rijksoverheid. De verwachting is dat er over een jaar begonnen wordt met de aanleg van het park. Het idee voor het zonnepark komt voor de lokale Hengelsport Stichting De Uiver, in samenwerking met bedrijf GroenLeven. Erfpachter SBNL is ook voor het park.

Ronddraaiend drijvend zonnepark in Elst

Stichting Betuwe Energie en de gemeente Overbetuwe zijn bezig met de realisatie van een uniek drijvend zonnepark op de Eisenhowerplas in Elst. Het veld van 10.800 zonnepanelen moet dagelijks circa 170 graden met de zon meedraaien. De bedoeling is dat het veld ’s nachts weer terugdraait naar zijn startpositie. Het draaien van de zonnepanelen zou moeten leiden tot een rendement die 30 tot 35 procent hoger ligt dan bij een gewoon zonnepark, wat leidt tot een opbrengt van 1,9 MW per jaar. Hiermee zouden zo’n 600 huishoudens van energie kunnen worden voorzien.

Meer informatie over The Economic Board:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!