Duurzaam industriewater op bedrijventerrein Moerdijk

  • Innovatie & MVO

Duurzaam industriewater op bedrijventerrein Moerdijk

Op bedrijventerrein Moerdijk levert HydroBusiness, dochteronderneming van Brabant Water, industriewater. Voor een groot aantal industriële processen is niet de hoogst mogelijke waterkwaliteit noodzakelijk, bijvoorbeeld voor koelen, spoelen en reinigen. Door gebruik te maken van oppervlaktewater wordt bespaard op de grondwatervoorraad die belangrijk is voor de drinkwatervoorziening: een milieuverantwoord alternatief en aanzienlijk goedkoper dan drinkwater.

Werking van de installatie
Voor de productie van 6 miljoen m3 industriewater per jaar wordt water uit de spaarbekkens van de Brabantse Biesbosch gebruikt. Deze bekkens worden weer gevuld met water uit de Maas dat door de lange verblijftijd een eerste natuurlijke zuivering ondergaat (bezinking). Het water wordt
vervolgens via een leiding getransporteerd naar industriewaterproductiebedrijf in Zevenbergen. Hier wordt het water zodanig gezuiverd dat het geschikt is voor de meeste industriële toepassingen. Het gezuiverde water wordt gedistribueerd naar de verschillende industriële afnemers op industrieterrein Moerdijk. De leveringszekerheid voor de afnemers wordt gewaarborgd door waterreservoirs op het waterproductiebedrijf die een extra buffer vormen. Daarnaast is er nog een back-up vanuit het openbare drinkwaternet van Brabant Water.

Samenwerking
Sinds eind jaren zeventig wordt industriewater aan bedrijven zoals Shell Chemie Nederland geleverd. Dit project toont aan dat een geslaagde samenwerking tussen de industrie, Havenschap Moerdijk en HydroBusiness voordeel oplevert voor alle partijen. De industrie is gebaat bij goedkope grondstoffen voor haar bedrijfsprocessen, terwijl HydroBusiness kostbaar grondwater bespaart voor drinkwaterproductie.

Nieuwe afnemer
Het industriewaternet op Moerdijk wordt fors uitgebreid. Deze groei sluit aan bij de uitgifte van de door het Havenschap Moerdijk teruggekochte grondreserves. Ook nieuw te vestigen bedrijven op Moerdijk kunnen nu aangesloten worden op het industriewaternet. Voor veel bedrijfsprocessen, waarin water een rol speelt, is immers geen drinkwaterkwaliteit nodig. Industiewater is vaak een prima alternatief. Ook Erca denkt er zo over. Zij maakt als eerste afnemer gebruik van de uitbreiding van het industriewaternet. De italiaanse producent van chemische producten bouwt een nieuwe fabriek op Moerdijk en wordt daarmee de buurman van chemiecomplex Shell.

Klik op de volgende links voor meer informatie over de zakelijke producten en diensten van Brabant Water en de branches waar zij zich op richten.

Meer informatie over BRABANT WATER GROEP:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!