Duurzame varkensboeren krijgen steun in de rug dankzij IPC-regeling

  • Agrofood & Biobased

Optimalisering van het stalklimaat in varkenshouderijen leidt tot gezondere dieren en een substantiële reductie van geur. Dat blijkt uit de resultaten van de onderzoeken op het demonstratiebedrijf van Hoeve Innovatie en de stichting Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) in Valkenswaard.

Duurzame varkensboeren krijgen steun in de rug dankzij IPC-regeling

Hier werken Kewi Services, Encon Clean Energy en SRA Projects met steun van IPC Agrofood gezamenlijk aan het verduurzamen van werkprocessen in het kader van het project toekomstbestendige varkenshouderij.

De stichting KDV is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse varkensboeren, een slachterij, grossiers, slagers, vleeswarenproducenten, retailbedrijven en cateraars. Bij de stichting zijn zo’n 350 bedrijven aangesloten. KDV helpt boeren om aan de strenge eisen voor dierenwelzijn en milieu te voldoen. Dit doet de stichting door actief ontwikkelingen op de boerderij te stimuleren en te faciliteren. Gezamenlijk worden innovaties doorgevoerd, die boeren individueel niet kunnen oppakken.

Stalklimaat optimaliseren

Volgens Erwin van de Wielen van Kewi Services uit Heesch moeten varkenshouders anders gaan kijken naar de omgeving waarin hun dieren leven en proberen geur, fijnstof en ammoniak bij de bron aan te pakken. 'Ook dat hoort bij het welzijn van de dieren en dierverzorgers. Vaak leven de varkens op hun eigen mest. Dat kan en moet beter. Op het demonstratiebedrijf proberen we continu om het stalklimaat verder te optimaliseren. Daarbij letten we onder meer op de voederconversie, schoon drinkwater, frisse lucht en het lig- en mestgedrag van de dieren.’ Bastiaan van den Engel van Encon Clean Energy uit Rotterdam vult aan: ‘We hebben sensoren in de stal hangen, waardoor we continu alle factoren kunnen monitoren die het stalklimaat beïnvloeden. Eén van de zaken die we bijvoorbeeld toepassen is dag ontmesting. Door de dagverse mest frequent weg te halen uit de stal wordt een substantiële reductie van geur gerealiseerd. Dat blijkt ook uit de geurmetingen die we houden.’  

Dag ontmesting

De agrarische ondernemers zijn er van overtuigd dat deze werkwijze op de langere termijn meer toekomstperspectief biedt dan het gebruik van luchtwassers. Van de Wielen:  ‘Een luchtwasser doet niks voor de dieren of de dierhouders zelf. Dat is een end-of-pipe oplossing. Het is veel beter om te proberen om de problemen bij de bron aan te pakken. Tegelijkertijd realiseren we ons dat dit voor veel varkensboeren geen eenvoudige opgave is. Want de meeste bedrijven zijn qua huisvesting en vormgeving niet ingericht om dag ontmesting toe te passen. Bovendien is verse mest niet vloeibaar, maar pasta-achtig. Dat maakt het extra lastig om de mest af te voeren. Gelukkig kunnen wij op het demonstratiebedrijf rekenen op de steun van eigenaar Hans Verhoeven van Hoeve Innovatie, die graag met ons meedenkt.’  

Steun in de rug

Het project toekomstbestendige varkenshouderij van KDV wordt mede mogelijk gemaakt door steun vanuit de landelijke regeling Innovatie Prestatie Contracten (IPC) Agrofood. Daarmee kunnen ondernemers in aanmerking komen voor een vergoeding van 35 procent van hun onderzoekskosten. In totaal zijn er op dit moment 18 agrofood ondernemers die gebruik maken van deze regeling. ZLTO en OndernemersLift+ organiseerden de samenwerking tussen KDV, Kewi Services, Encon Clean Energy en SRA Projects en vroegen voor hen de subsidie aan. De twee organisaties hebben dit project opgezet om de ontwikkeling van direct toepasbare innovaties in de Agrofood-sector te stimuleren.Van den Engel is positief over de regeling. ‘ZLTO en OndernemersLift+ hebben samen met de Stichting Innovatiehuis de voorbereiding en het papierwerk verzorgd. Daardoor konden wij ons blijven concentreren op onze dagelijkse werkzaamheden. De regeling is voor ons een stimulans en een steun in de rug. De onderzoeken die wij hier uitvoeren, bieden niet altijd direct meerwaarde aan het eindproduct. Maar de kennis die we hier opdoen en de innovaties die we ontdekken, kunnen we beschikbaar stellen aan alle andere bedrijven die aangesloten zijn bij KDV. Wat ons betreft zouden er meer van zulk soort regelingen mogen zijn.’
 
Neem voor meer informatie over IPC Agrofood contact op met Jonica de Bruijn via e-mail jonica.de.bruijn@zlto.nl of telefoon (06) - 29606143.

Meer informatie over OndernemersLift+:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!