Duurzame zeehavens

  • Logistiek & Vervoer

In het project Duurzame Zeehavens werkt Zeeland Seaports samen met diverse havens uit België aan het thema duurzaamheid.

Duurzame zeehavens

Zo vindt er kennisuitwisseling op het gebied van duurzaamheid plaats en verricht elke haven een eigen onderzoek over een specifiek onderwerp. Zeeland Seaports richt zich met het onderzoek “Solar Energized Ports”op mogelijkheden voor het grootschalig opwekken en gebruiken van zonne-energie in het havengebied.

Projectomschrijving

Naast Zeeland Seaports nemen ook de havens van Gent, Zeebrugge, Oostende en Antwerpen deel aan het project Duurzame Zeehavens. Deze grensoverschrijdende projectgroep richt zich met name op het uitwisselen van kennis op het gebied van Duurzaamheid. De trekker van dit project is havenbedrijf Gent.

Het doel van het onderzoek “Solar Energized Ports” is het stimuleren van bedrijven om te investeren in duurzame energieopwerkking. Op deze manier kan er van de havengebieden van Terneuzen en Vlissingen een duurzame omgeving gemaakt worden. De opgewekte zonne-energie kan gebruikt worden voor logistieke handelingen en andere activiteiten.

Door middel van een bureastudie wordt er gekeken naar de technische en economische haalbaarheid van het onderzoek. Het resultaat van het onderzoek is een visiedocument met een aanbeveling over het opwekken en gebruiken van zonne-energie voor verschillende bedrijven in de Zeeuwse havens

Werkzaamheden

Op dit moment wordt een aanbestedingsprocedure gevolgd om een partij te selecteren die binnen dit project met ZSP zal samenwerken. De verwachting is dat deze partij eind mei bekend zal zijn. Vervolgens zullen verschillende bedrijven in het havengebied benaderd worden voor medewerking.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Dan kunt u contact opnemen met Jacco Vader van Zeeland Seaports, tel: 0115- 647400. Daarnaast kunt u binnenkort ook kijken op de website. www.duurzamezeehavens.nl waar u de voortgang van het project kunt vinden.

Meer informatie over North Sea Port:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!