ECN stapt in Biorizon met thermochemische aromatenproductie

  • Agrofood & Biobased

TNO, VITO en ECN tekenden gisteren een overeenkomst om samen te werken in Shared Research Center Biorizon. ECN brengt haar thermochemische onderzoek voor de productie van bio-aromaten onder in Biorizon.

ECN stapt in Biorizon met thermochemische aromatenproductie

Dit onderzoekscentrum werkt samen met de industrie aan de technologische ontwikkeling voor productie van aromaten uit biomassa. 

Aromaten zijn één van de belangrijkste bouwstenen voor de chemische industrie. Door fossiele grondstoffen te vervangen door biomassa levert Biorizon een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van een duurzame economie.

Door de toetreding van ECN bestrijkt Shared Research Center Biorizon nu het gehele benodigde onderzoeksgebied voor de ontwikkeling van bio-aromaten. De partners verwachten dat dit de aantrekkingskracht op de industrie verder verhoogt.

Roadmap voor de ontwikkeling van bio-aromaten

Sinds 2013 werken het Nederlandse TNO en het Vlaamse VITO op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom aan technologie voor het ontwikkelen van aromaten uit biomassa. TNO richt zich op aromaten uit suikers, bijvoorbeeld uit gft-afval. VITO doet onderzoek naar bio-aromaten uit lignine, de stof die hout zijn stevigheid geeft. Zowel TNO als VITO werken aan functionele aromaten; chemicaliën met specifieke eigenschappen, die zoveel mogelijk van de inherente functionaliteit van biomassa behouden en daardoor tot een positieve business case kunnen leiden.

ECN gaat zich binnen de roadmap van Biorizon (zie hierboven) niet alleen richten op thermochemische routes voor de productie van functionele aromaten, maar ook op routes voor de productie van bulkaromaten (BTX: benzeen, tolueen en xyleen) om optimale synergie te verkrijgen met bestaande industriële installaties. Het principe van cascadering vormt daarbij een belangrijke leidraad:

Bij de productie van biobrandstoffen en groen gas wordt via vergassing bulkaromaten selectief afgescheiden die als chemische bouwstenen kunnen worden benut.

In een tweede technologielijn worden via pyrolyse aromatische verbindingen uit biomassa en biomassafracties ontsloten en opgewerkt tot functionele aromaten.

Daarnaast zal ECN technologie ontwikkelen voor de fractionering van biomassastromen en de ontwikkeling van concepten voor het energie-eiland in bioraffinageprocessen.

Versnellen van biobased innovatie

De komende jaren zullen gezamenlijke onderzoeksprojecten, waaronder de lopende projecten Waste2Aromatics, BIO-HArT en SceLiO-4B, de commerciële productie van bio-aromaten dichterbij brengen. "Dat heeft niet alleen een grote wetenschappelijke waarde, maar geeft ook een impuls aan de economie", aldus gedeputeerde Bert Pauli van provincie Noord-Brabant. "Steeds meer bedrijven die zich bezig houden met verduurzaming van de chemie concentreren zich in de driehoek van Zeeland, Brabant en Zuid-Holland. Die Biobased Delta gaat de komende jaren vele directe en indirecte banen opleveren voor de regio."

Winstgevend én duurzaam perspectief voor de chemische industrie

Shared Research Center Biorizon, een initiatief van TNO, VITO, ECN en Green Chemistry Campus, ontwikkelt samen met partners technologieën om aromaten te winnen uit plantaardig restmateriaal. Dat vermindert de afhankelijkheid van aardolie en leidt tot minder CO2-uitstoot. Door afvalstromen als grondstof te gebruiken, draagt Biorizon bij aan de transitie naar een circulaire economie en biedt het een winstgevend én duurzaam perspectief voor de chemische industrie en de toeleverende industrie.

Meer informatie

- Meer informatie over Biorizon: www.biorizon.eu
- Word lid van de Biorizon Community: www.biorizon.eu/community
- Als u meer wilt weten over (participatie in) Biorizon kunt u contact opnemen met:

Joop Groen van TNO: +31 (0)6 51 91 80 96 of joop.groen@tno.nl

Karolien Vanbroekhoven van VITO: +32 (0) 493 51 42 70 of karolien.vanbroekhoven@vito.be

Edze Diemer van ECN: +31 (0)6 24 23 20 47 of diemer@ecn.nl

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!