Eerste drijvende zonnefarm mede dankzij RVO

  • Innovatie & MVO

Een Nederlands consortium is van start gegaan met het eerste drijvende zonnefarm op zee ter wereld. Zes Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen werken de komende drie jaar in het innovatieproject Zon op Zee aan de ontwikkeling, bouw en operatie van de pilot.

Eerste drijvende zonnefarm mede dankzij RVO

RVO geeft een financiële steun vanuit de Topsector Energie.

Productie op zee 15 procent hoger

Het consortium bestaat uit ECN, TNO, MARIN, TAQA en Oceans of Energy. Daarnaast voert Universiteit Utrecht samen met Oceans of Energy een onderzoek uit naar de elektriciteitsproductie van een eerste prototype op zee. Dit wordt vergeleken met productie op land, aangezien de verwachting is dat de productie op zee gemiddeld genomen 15 procent hoger zal liggen.

Unieke zonnefarm

"Wat wij hier in drie jaar tijd neer gaan zetten is bijzonder en nooit eerder gedaan. Zonnefarms werden al op binnenwateren gelegd, maar op zee is dat niet eerder gebeurd omdat dit erg moeilijk is. Je hebt daar immers te maken met enorme golven en andere destructieve natuurkrachten, vertelt Allard van Hoeken, oprichter en CEO van initiatiefnemer Oceans of Energy.

"Met de kennis en ervaring van deze Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven uit de offshore industrie zijn we overtuigd van succes. ”Van Hoeken realiseerde eerder de drijvende getijdencentrale Bluetec, die een jaar lang schone energie opwekte uit de getijden bij Texel en werd daarvoor benoemd tot Ingenieur van het Jaar in 2015 en ontving toen als eerste de Prins Friso Ingenieursprijs.

Potentieel in herhaling

Frank Witte, manager energie-innovatie RVO.nl: "Het is een interessant innovatieproject o.a. door het grote herhalingspotentieel. Naast additionele duurzame energieproductie kan het ook leiden tot verduurzaming van olie- en gasplatforms. RVO.nl kijkt met belangstelling uit naar de resultaten - waaronder de opbrengsten en levensduur - in deze lastige veeleisende zeecondities.”

Meer informatie over Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!