Eerste leerwerktrajecten van WVS voor statushouders van start

  • Arbeidsmarkt

Op 16 oktober jongstleden vond in Bergen op Zoom een bijeenkomst plaats voor 26 statushouders die vanuit ISD Brabantse Wal gaan deelnemen aan een leerwerktraject bij WVS. Onder begeleiding van twee tolken kreeg de groep alle informatie over het leerwerktraject en hoe het de kans op een baan vergroot op de arbeidsmarkt.

Eerste leerwerktrajecten van WVS voor statushouders van start

In september zijn de eerste leerwerktrajecten voor statushouders gestart met als doel hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt. In maximaal zes maanden werken zij aan het verbeteren van vak-, taal- en werknemersvaardigheden.

Nederlandse taal leren

In het leerwerktraject van WVS gaat veel aandacht uit naar het aanleren van de Nederlandse taal. Agar Breur, trajectbegeleider bij de groenvoorziening van WVS, legt uit: “We proberen om mensen door middel van de praktijk stappen te laten maken in het leren van de Nederlandse taal. Het gaat erom dat ze de basis kennen die nodig is om werkinstructies te begrijpen zodat ze veilig te werk gaan en samen kunnen werken met collega’s.” De kandidaten krijgen ook ondersteuning van een docent Nederlands. In het geval dat de persoon dusdanig slecht Nederlands spreekt dat er nog geen gesprek kan plaatsvinden, is er de mogelijkheid om een tolk in te zetten.

Even wennen

Leerwerktrajecten zijn voor WVS niets nieuws, maar om het in te kunnen zetten voor statushouders waren aanpassingen nodig. “En die werkwijze was even wennen voor de werkvloer,” vertelt Agar. “Vaak zijn de kandidaat en zijn of haar partner tegelijk bezig met de inburgeringscursus en is het lastig om opvang te regelen voor de kinderen voor een hele werkweek. Deelnemers van het traject werken dan vaak maar tweeëneenhalve dag. Dit vraagt om flexibiliteit van de leidinggever en collega’s,” legt Agar uit. Daarnaast houdt de werkleiding bij de statushouder extra rekening met het geven van instructies om dit op te hakken in stukken en geen moeilijke woorden te gebruiken. Maar de werkleiding heeft al laten weten het een leuk project te vinden. “Het is weer eens wat anders, zeggen ze. En de kandidaten worden over het algemeen goed opgenomen in de groep. En dat terwijl er toch iemand in de groep zit die amper Nederlands spreekt,” geeft Agar aan.

Vorderingen leerwerktrajecten

De groep is nu net een maand bezig, maar er zijn al positieve resultaten te zien. “Je ziet vorderingen. Juist nu dat ze aan de slag zijn in een kleine werksetting pakken ze daardoor makkelijker de taal op. Tot nu toe kan ik alle gesprekken voeren zonder tolk. En een van de kandidaten maakte gebruik van een app op zijn telefoon om te vertalen in het Arabisch. Wanneer hij het echt even niet begreep vroeg hij me dan om het in te spreken. Ik heb dit nu ook op mijn telefoon geïnstalleerd en ga kijken of het iets is wat we meer kunnen inzetten,” aldus Agar.

Meer informatie over WVS:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!