Effluent of oppervlaktewater het slimme alternatief voor procesindustrie en agrofood

  • Innovatie & MVO

Brabant Water is dé leverancier van duurzaam, gezond en schoon water voor zowel consumenten als bedrijven. Voor bedrijfsmatige toepassingen in Helmond heeft Brabant Water binnenkort een interessant alternatief voor het gebruikelijke, traditionele kraanwater voorhanden: effluent van de RWZI Aarle-Rixtel of oppervlaktewater uit de Zuid-Willemsvaart.

Effluent of oppervlaktewater het slimme alternatief voor procesindustrie en agrofood

Foto: Marc van Hal, accountmanager Industrie Brabant Water

Een verbindingsleiding naar bedrijventerrein Bedrijventerrein Zuidoost Brabant (BZOB) in Helmond moet de ondernemers voorzien van naar schatting jaarlijks 400.000 m3 demiwater en 200.000 m3 proceswater.

Water is een schaars goed. Jarenlang is gebruik gemaakt van grondwater dat onder de diepere bodemlagen onder Brabant stroomt. Dit minerale water is duizenden jaren geleden als regenwater in de bodem gekomen en wordt nu weer opgepompt - als hoogwaardig drinkwater. Inmiddels is het echter niet langer vanzelfsprekend om kraanwater voor industriële toepassingen te blijven gebruiken, merkt Marc van Hal op. Hij is accountmanager Industrie bij Brabant Water Groep. ”Daarom kijken we naar alternatieve zoetwatervoorzieningen voor de industrie en agrofood.”

Effluent van RWZI Aarle-Rixtel naar BZOB Helmond

Zo zijn er mogelijkheden om gezuiverd water van afvalwaterzuiveringen te filteren. Momenteel zijn zij bezig met een plan om een pijpleiding aan te leggen vanuit de Regionale Waterzuiveringsinstallatie (RWZI) Aarle-Rixtel naar BZOB  in Helmond. De RWZI is een onderdeel van waterschap Aa en Maas en krijgt jaarlijks miljoenen kubieke meters rioolwater te verwerken. “Het gefilterde water, het zogeheten effluent, zal in de toekomst ontdaan zijn van de belangrijkste schadelijke stoffen en daarmee in basis geschikt voor levering aan de industrie”, aldus Van Hal.

Nabehandeling tot demiwater en proceswater

Het effluent in Aarle-Rixtel wordt echter nog niet zóver gezuiverd dat het zonder verdere bewerkingen toepasbaar is. “Daarom ondergaat het in Helmond eerst een aantal nabehandelingen waarna het in een tweetal kwaliteitsklassen beschikbaar is voor de eindafnemers.” Via het proces van omgekeerde osmose wordt gedemineraliseerd water -kortweg: demiwater- verkregen dat volledig vrij is van zouten, mineralen en andere bestanddelen. “Daarnaast leveren we proceswater dat nog diverse, weliswaar minder schadelijke, oplossingen bevat maar heel goed gebruikt kan worden als bijvoorbeeld spoel- of reinigingswater.”

Oppervlaktewater uit de Zuid-Willemsvaart

Het effluent van de afvalwaterzuivering in Aarle-Rixtel is niet de enige alternatieve zoetwatervoorziening die Brabant Water ter beschikking heeft. Ook het oppervlaktewater uit de Zuid-Willemsvaart kan ingezet worden voor de industrie. Daarover zijn afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat, de beheerder van het scheepvaartkanaal. Dit water is, na bewerking, eveneens uitstekend geschikt voor bedrijfsmatig gebruik.

Ontzorgen van ondernemers

De afname van gefilterd effluent en oppervlaktewater heeft bedrijfsmatig gezien voordelen, zo stelt de accountmanager van Brabant Water. “Allereerst is er in veel gevallen een prijsvoordeel. Maar het belangrijkste is, dat we de ondernemer ontzorgen. Het bespaart de afnemer tijd, energie en geld omdat deze niet zelf het water hoeft te demineraliseren. Dat is namelijk bij het gebruikelijke kraanwater wél het geval.”

Waterscan voor ondernemers

Het initiatief in Helmond staat niet op zich. “Brabant Water adviseert en ondersteunt ondernemers bij al hun vragen over watergebruik en watermanagement. We komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. Met een quickscan maken we snel inzichtelijk waar de kansen liggen. En men zal zien: er is méér mogelijk dan je denkt”, zo besluit Van Hal.

Auteur: Han Verbeem

Meer informatie over BRABANT WATER :

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!