Eindhoven kandidaat voor Culturele Hoofdstad van Europa

  • Toerisme & Recreatie

In 2018 levert Nederland, net als Malta, de Culturele Hoofdstad van Europa. De stad die de titel krijgt, verzorgt een jaar lang een cultureel programma voor bezoekers uit heel Europa.

Eindhoven kandidaat voor Culturele Hoofdstad van Europa

Eindhoven stelt zich kandidaat voor de titel van Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 en ontwikkelt het programma samen met Breda, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en de provincie Noord-Brabant.

De onafhankelijke, internationale denktank Intelligent Community Forum (ICF) koos in 2011 Brainport Eindhoven tot slimste regio ter wereld. ICF-voorzitter Louis Zacharilla roemde tijdens de uitreiking de intensieve manier waarop bedrijfsleven, onderwijs en overheid met elkaar samenwerken. 'Eindhoven staat model voor een nieuwe manier van denken over samenwerken en regionale ontwikkeling.' 

Samenwerking Brabantse steden

Eindhoven stelt zich kandidaat voor de titel van Culturele Hoofdstad van Europa 2018 en ontwikkelt het programma samen met de steden Helmond, 's-Hertogenbosch, Tilburg, Breda en de provincie Noord-Brabant.

We maken een spannend en innovatief cultureel programmavoorstel, met Proeftuin als vernieuwende methode. In deze kandidatuur staan de rijkdom, verscheidenheid en gemeenschappelijke waarden van de Europese cultuur centraal.

Dat doen we met de nieuwste technologische innovaties en zoveel mogelijk met elkaar. We bedenken innovatieve ideeën door iedereen als deelnemer en co-creator te zien; zo brengen we cultuur weer naar het hart van de samenleving. We willen mensen overtuigen dat ze zelf het vermogen hebben om de toekomst te helpen vormen. Een hoopvolle toekomst voor de inwoners van Europa.

De titel Culturele Hoofdstad van Europa wordt toegekend aan een stad met groeipotentie op het gebied van kunst en cultuur. Met de kandidatuur en nominatie plaatsen Eindhoven en Brabant zich internationaal in de schijnwerpers. Dit stimuleert de economie en maakt de regio extra aantrekkelijk om in te wonen, werken en ondernemen.

Doel van Europese Culturele Hoofdsteden is de rijkdom en verscheidenheid van de Europese culturen uit te dragen en er voor te zorgen dat Europeanen elkaar beter leren kennen.

Planning

In november 2012 zijn Eindhoven, Leeuwarden en Maastricht doorgegaan naar de finale voor de titel Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. In september 2013 kiest de internationale vakjury de Nederlandse kandidaat met het beste plan. Uiteraard beoordeelt zij de plannen vanuit het Europese perspectief; is er voldoende aandacht voor de culturele diversiteit in Europa en voor de verbinding tussen burgers, steden en regio's? Vooral daarom is 2018Eindhoven|Brabant de ultieme kandidaat. Want met behoud van de eigen identiteit vormen de vijf steden en het ommeland gezamenlijk een stedelijk netwerk dat groter en sterker is dan elke stad afzonderlijk.

In mei 2014 volgt de officiële benoeming van de Nederlandse Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Vanaf dat moment is er vier jaar tijd om het culturele programma voor 2018 te ontwikkelen en de stad en de regio klaar te maken voor honderdduizenden bezoekers.

Wat is een Culturele Hoofdstad?

Athene was in 1985 de eerste Culturele Hoofdstad van Europa. Het initiatief kwam van de toenmalige Griekse minister van Cultuur Melina Mercouri, die met kunst en cultuur de volkeren van Europa dichter bij elkaar wilde brengen.

Sindsdien zijn er bijna 40 Culturele Hoofdsteden geweest. In 1987 Amsterdam en in 2001 was het de eer aan Rotterdam. In 2010 droegen Essen-Ruhr in Duitsland, Pecs in Hongarije en Istanbul in Turkije de titel. In 2011 waren Turku in Finland en Tallinn in Estland Culturele Hoofdstad van Europa en dit jaar zijn het Maribor (Slovenie) and Guimaraes (Portugal).

De internationale selectiecommissie die de Europese Culturele Hoofdstad aanwijst is streng: het programma moet voor alle Europeanen aantrekkelijk zijn en de nadruk leggen op de gemeenschappelijke aspecten en de verscheidenheid van de Europese culturen.

Eindhoven is een Nederlandse kandidaat voor de titel van Culturele Hoofdstad van Europa 2018.Voor meer informatie over de culturele en zakelijke mogelijkheden van Eindhoven en de Provincie Brabant kunt u contact opnemen met het Convention Bureau Brabant.

Meer informatie over VisitBrabant Convention Bureau:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!