Er valt veel milieuwinst te halen in de wereld van de geneesmiddelen

  • Logistiek & Vervoer

Voor Brabant is logistiek een belangrijk aandachtspunt. Niet alleen om economische redenen, ook milieu en duurzaamheid spelen Voor Brabant een grote rol. Er wordt daarom behoorlijk geïnvesteerd in research en innovatie, onder meer via Logistics Community Brabant.

Er valt veel milieuwinst te halen in de wereld van de geneesmiddelen

Foto: Piet Berkers, manager Zorlogistiek Logistics Community Brabant

Eén van de lopende projecten behelst de duurzame kant van de logistiek en gaat zeker impact hebben op de medische wereld.

Piet Berkers is thema-manager Zorglogistiek bij Logistics Community Brabant, kortweg LCB: “We brengen ondernemers, onderwijs, overheid en onderzoek bij elkaar om samen te komen tot logistieke innovaties in Noord-Brabant. Eén van onze thema’s is zorglogistiek, waarbij wij, samen met de sector, deze tegen het licht houden om te bekijken hoe logistieke stromen anders en slimmer kunnen georganiseerd worden.“

Mensen bij medicijninleverpunt

Medicijnen en met milieu

Binnen het thema Zorglogistiek van LCB, wordt momenteel in meerdere projecten onderzoek gepleegd. Een daarvan is het vraagstuk rondom particulier medicijngebruik, waarover Piet Berkers verantwoordelijk is. Hij legt uit: “Ook de wereld van de medicatie en bijbehorende producenten is aan het veranderen. Duurzaamheid en de effecten van medicijnresten zijn steeds meer een issue. Veel is nog niet bekend maar dat het een grote impact heeft op het milieu weten we inmiddels wel.” De cijfers waarmee de manager komt zijn ronduit indrukwekkend. Alleen al in ons land wordt jaarlijks voor zo’n 4,4 miljard euro aan medicijnen voorgeschreven aan particulieren. Daarvan wordt een serieus deel nooit gebruikt, om allerlei redenen, en slechts één derde deel hiervan wordt weer netjes geretouneerd bij de apotheek. De rest wordt veelal met het afval meegegeven of zelfs door het toilet gespoeld, in beide gevallen een flinke belasting voor het milieu én een gevaar voor de gezondheid. Het kan ziektekiemen resistent maken en dat heeft nare medische gevolgen. Er zijn nogal wat redenen dus waarom het anders moet, én kan. 

Inzamelpunten

Piet: “We hebben onderzocht waarom twee derde niet geretourneerd wordt. Veel mensen gaven aan dat ze eerder geneigd zouden zijn dat te doen als dit makkelijker ging, bijvoorbeeld bij de supermarkt.” Op dit moment loopt er, in samenwerking met de gemeente Breda en Medifix, een proef bij een zestal Jumbo’s in Breda. De proef wordt in mei 2020 afgerond, maar tussentijdse metingen laten al zien dat de route via de supermarkt de inleverbereidheid verhoogt. We hopen dat de proef zich verder positief ontwikkeld zodat wij hierna kunnen gaan werken aan een landelijke opvolging. We zijn tenslotte allen gebaat bij een beter milieu door een lagere verspilling van medicijnen. 

Medicatie retourbox

Proeftuin

Naast het ‘supermarktproject’, voert LCB ook een haalbaarheidsstudie uit naar een medicatie retourencentrum en mogelijkheden tot hergebruik van medicatie. Berkers: “Dat ligt een stuk complexer. Veel ervan zou prima alsnog te gebruiken zijn maar we lopen tegen Nederlandse en Europese regels aan bijvoorbeeld en ook de industrie is nog niet zo ver.” Toch wordt al onderzocht of de medicijnen naar bijvoorbeeld derdewereldlanden kunnen. Of in eigen land beschikbaar gesteld kunnen worden aan zorgmijders. “Op dat vlak zijn we een soort proeftuin en met heel veel partners in gesprek over de mogelijkheden. Tevens kijken we of verpakkingen duurzamer kunnen. Er is omtrent de verstrekking en inzameling van medicijnen nog een wereld te winnen. Een prachtige uitdaging!”

Auteur: Hans-Jorg van Broekhoven

Meer informatie over Logistics Community Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!