Euregio zoekt nieuwe Steve Jobs met "Kennis-alliantie Rijn-Waal 2020"

  • Innovatie & MVO

De Radboud Universiteit Nijmegen, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, de technische universiteit Eindhoven en Wageningen UR slaan samen met de Duitse universiteiten en hogescholen de handen ineen in het nieuwe INTERREG IV A project “Kennis-alliantie Rijn-Waal 2020”. Het project heeft tot doel een strategische, bedrijfsgerichte samenwerking tussen de vier grote universiteiten en twee hogescholen in de Euregio Rijn-Waal tot stand te brengen om een sterke kennisregio te vormen.

Euregio zoekt nieuwe Steve Jobs met "Kennis-alliantie Rijn-Waal 2020"

Dit project is op 13 juni goedgekeurd door de INTERREG IV A stuurgroep.

Innovation garages

In de periode 2012-2015 zullen o.a. vijftien innovatieve kennis gerelateerde jonge bedrijven ondersteund worden. Deze bedrijven worden gezocht via zogenaamde Nederlands-Duitse innovations garages voor studenten. Deze innovation garages zijn afgeleid van de start van bijvoorbeeld Apple oprichter Steve Jobs, die ook vanuit een simpele garage een imperium heeft opgebouwd. 

“De Euregio Rijn-Waal heeft met meer dan 10 hogescholen en universiteiten en 100.000 studenten een enorm innovatief potentieel voor Duits-Nederlandse grensregio in huis”, legt Sjaak Kamps, secretaris van de Euregio Rijn-Waal en lead partner van het project uit. Daarbij komen de Rijn en Waal, de A12 en de Betuwelijn, allemaal zeer belangrijke economische verbindingen tussen Duitsland en Nederland.

Samenwerking onderwijs

Echter, regionale en mondiale economische ontwikkelingen en demografische trends leiden nu en straks tot een versterkte concurrentie o.a. met betrekking tot gekwalificeerde werknemers. Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden werken  de Radboud Universiteit Nijmegen, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Wageningen UR, de Technische Universiteit Wageningen en aan Duitse zijde de Hochschule Rhein-Waal en de Universität Duisburg-Essen samen binnen het het INTERREG IV A project “Kennis-alliantie Rijn-Waal 2020.

Kansen en potenties

Allereerst worden de aanwezige kennis en grensoverschrijdende kansen en potenties die de Euregio Rijn-Waal op economisch en wetenschappelijk gebied heeft in kaart gebracht. Hierbij wordt vanzelfsprekend ook het euregionale bedrijfsleven betrokken. De contacten met het bedrijfsleven worden gegarandeerd door de deelname van de Kamer van Koophandel Centraal-Gelderland en de Industrie- und Handelskammer Duisburg aan het project.

Het daaruit resulterende masterplan dient als basis voor de verdere projectactiviteiten, die gezamenlijk leiden tot een structurele samenwerking tussen hogescholen en universiteiten. Zo krijgen studenten de mogelijkheid om onder begeleiding van topmensen uit het bedrijfsleven en onderwijs innovatieve ideeën te ontwikkelen en deze op de markt te brengen. Bijzonder hierbij is dat de begeleiding plaats vindt door experts uit het buurland. Deze aanpak moet uiteindelijk leiden tot de start van 15 nieuwe bedrijven.

Cursussen

Daarnaast kunnen ondernemers en studenten cursussen internationaal en intercultureel ondernemen volgen. Deze cursussen worden ontwikkeld door de projectpartners en zijn afgestemd op de specifieke omstandigheden in de grensregio.

Transparante grensoverschrijdende arbeidsmarkt

Een laatste belangrijk onderdeel van het project is het creëren van een transparante grensoverschrijdende arbeidsmarkt voor studenten. Om dit doel te bereiken wordt er een grensoverschrijdende online stagedatabank voor hoogopgeleiden ontwikkeld, die voor alle studenten binnen en buiten de Euregio Rijn-Waal opgericht. Op deze manier worden carrièrekansen en vooruitzichten op een baan in de eigen regio geboden. Hiermee wordt het dreigende tekort aan hoogopgeleiden op de regionale arbeidsmarkt tegengegaan en behoudt de Euregio Rijn-Waal haar positie als sterke verbindende schakel tussen Nederland en Duitsland.

Het project Kennis-alliantie Rijn-Waal 2020 wordt medegefinancierd door de Europese Uni in het kader van het INTERREG IV A-programma Deutschland-Nederland en door Het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie, de provincies Gelderland en Noord-Brabant en het Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen. Het project wordt begeleid door het programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal.

Projectpartners

Euregio Rijn-Waal (lead partner), Hochschule Rhein-Waal, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve, Kamer van Koophandel Centraal-Gelderland, Radboud Universiteit Nijmegen, Technische Universiteit Eindhoven, Universität Duisburg-Essen, Wageningen UR.

Meer informatie over Euregio Rijn-Waal:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!