Fieldlab CAMINO vervolgd met inhoudelijke vervolgbijeenkomsten

  • Maintenance

Na de kick off van het Fieldlab CAMINO eind 2015 met meer dan 50 deelnemers uit de infrasector, vonden er op 20 en 27 januari 2016 vier inhoudelijke vervolgbijeenkomsten plaats.

Fieldlab CAMINO vervolgd met inhoudelijke vervolgbijeenkomsten

Foto: Waterschap Vechtstromen - één van de 1300 stuwen

Centraal bij de bijeenkomsten stonden de technische installaties waarvoor we slimme oplossingen zoeken: de 400 km aan persleidingen van Waterschap Vechtstromen, 875 km riolering van de gemeente Enschede, het asfalt van de 6 landingsbanen en 131 vliegtuigopstelplaatsen van Schiphol, de 140.000 kilometer aan laagspanning elektriciteitskabels van Enexis en Liander en ten slotte de 2800 km spoor die Strukton Rail dagelijks in Nederland onderhoudt.

Een regiegroep bestaande uit World Class Maintenance (WCM), Oost NV en Kennispark Twente heeft dit fieldlab over slimme maintenance oplossingen in de infrasector opgezet. De Universiteit Twente is betrokken om haar brede maintenance kennis in de infrasector. Ruben Ogink neemt namens WCM de rol als projectleider Fieldlab CAMINO op zich. Het fieldlab is verbonden met het Smart Industry programma BOOST: de actieagenda voor Smart Industry in Oost-Nederland.

Boeiend zoekproces met meerdere belangen

Bij alle fieldlabs die ontwikkeld worden, stellen we de installaties, ook wel de assets, centraal. Dit zijn immers de installaties waarvoor we slimme onderhoudstechnieken willen ontwikkelen. In de fase na de kick off gaan de asset owners samen met WCM, Oost NV en de universiteit aan de slag om te kijken naar een aantal vragen. Dit zijn bijvoorbeeld: 1. Welke onderwerpen spelen er bij de asset owners: wat willen zij verbeteren aan het onderhoud van hun installaties? En 2. Welke partijen zijn daarbij van nut in de keten? Wie heeft er een slimme techniek die toegepast kan worden voor de specifieke vraag? De ervaring leert dat dit bij elk fieldlab - en dus ook bij CAMINO - resulteert in een boeiend zoekproces met meerdere spelers en belangen. Onze rol is het coördineren van dit proces, waarvan de uitkomst aan het begin nog nietduidelijk is.

Ruben Ogink: “CAMINO staat voor 100% voorspelbaar onderhoud op het gebied van infrastructuur. Het toepassen van de nieuwste technieken op bestaande assets om zo te komen tot innovatieve oplossingen waarmee alle betrokken partijen hun voordeel kunnen doen. Dit is ons doel en hiermee creëren we impact, niet alleen in Nederland, maar ook ver daarbuiten.”

Inhoudelijke vervolgbijeenkomst: water

Eén van de vier inhoudelijke vervolgbijeenkomsten stond in het teken van water. Alleen al het Waterschap Vechtstromen, operatief in Drenthe en Overijssel, heeft 3700 kilometer aan watergangen, 1300 stuwen en 200 gemalen. De gemeente Enschede beheert 875 kilometer riolering. Een heleboel installaties die allemaal onderhoud nodig hebben. Naast Waterschap Vechtstromen en de gemeente Enschede waren Flowserve, Ureason, Tauw en stichting Pioneering aanwezig bij deze inhoudelijke vervolgbijeenkomst. Er zijn drie onderwerpen besproken waarvoor zogenaamde Living Labs ingericht kunnen worden: stuwen, persleidingen en een gemaal. Een concreet voorbeeld waarover gesproken is: voor de stuwen zou het onderhoud meer voorspelbaar kunnen worden als metingen aan de pompen gecombineerd zouden worden met bijvoorbeeld de zettingsgraad van de grond, verschuivingen, faalmechanismen en sonarmetingen.

Inhoudelijke vervolgbijeenkomst: pratend asfalt

Voor het asfalt op Schiphol is gesproken met USG Engineering, WTB, Universiteit Twente, MarkLogic en Wonderware Benelux. Een innovatieve oplossing om het asfalt efficiënter te onderhouden is bijvoorbeeld ‘pratend asfalt’: asfalt dat door middel van sensoren zelf aangeeft wat de status van het materiaal is. Belangrijke vraag daarbij: is het mogelijk om tijdens het walsen van het asfalt sensoren in te brengen? Een tweede oplossing is het inspecteren van de status van het asfalt met een drone om tijdrovende visuele inspecties door onderhoudspersoneel overbodig te maken. Om vervolgens scheuren in het asfalt te repareren, is self healing asfalt een mogelijkheid om verder te onderzoeken. Er is door de partijen gesproken over wat er nodig is om dit materiaal in te kunnen zetten.

Vervolgstappen in volgende fase

In de volgende fase worden de ideeën voor innovatieve oplossingen omgezet in concrete deelprojectplannen. De betrokken partners, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Brabantse Delta, Schiphol, Enexis, Liander en Strukton, gaan met hun toeleveranciers hun eigen plannen op papier zetten. Met deze plannen bekijken WCM, Oost NV en Kennispark Twente samen met de asset owners en andere betrokken projectpartners welke financieringsmogelijkheden er zijn voor
de deelprojecten.

WCM Fieldlabs

De kenmerken van fieldlabs op een rijtje, deze gelden ook voor Fieldlab CAMINO:

  • Stimuleren van gebruik digitale en nieuwe ICT technieken.
  • Doel is ‘Just in time’ condition based onderhoud tegenover preventief of te laat onderhoud.
  • Het is een fieldlab, geen R&D project, de bedoeling is dat we technologie gaan demonstreren die in het lab al werkt.
  • Er wordt veelal gewerkt met een centraal Fieldlab (zoals bv Sanderink Technology Centre) waar getest kan worden en Living Labs, proeflocaties bij projectpartners.
  • 20-30 organisaties werken samen in een open innovatieprogramma, onder penvoerderschap van een onafhankelijke partij.
  • De tijdshorizon van fieldlabs is gemiddeld tussen de drie en vijf jaar.

Meer informatie over World Class Maintenance:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!