Flinke stap op weg naar een energieneutrale Regio Foodvalley

  • Innovatie & MVO

Heel Nederland werkt aan het opwekken van schone energie. Ook voor Regio Foodvalley is de energietransitie cruciaal en urgent. Daarom ligt de lat hoog: Regio Foodvalley wil in 2050 volledig energieneutraal zijn.

Flinke stap op weg naar een energieneutrale Regio Foodvalley

“We werken met diverse belangengroepen en overheden gelijkwaardig samen aan een grote stap hiernaartoe. Een uniek proces. We zien kansen om in 2030 minimaal 0,75 TWh aan zonne- en windenergie op te wekken”, zegt Sander van ’t Foort, wethouder van Renswoude en bestuurlijk trekker van het proces.

In een concept voor een regionale energiestrategie (RES) staat beschreven hoe de duurzame energie opgewekt zou kunnen worden. Het document vormt de basis voor gesprek met volksvertegenwoordigers, inwoners, maatschappelijke partijen en ondernemers. Op weg naar de volgende versie van het document, de RES 1.0, worden kansen en uitgangspunten in beeld gebracht voor de inzet van innovatieve technieken.

Op weg naar schone energie in 2030 

Om een flinke stap te maken is in de concept-RES uitgewerkt hoe minimaal 0,75 TWh opgewekt kan worden. De ambitie gaat zelfs nog een stap verder: 1 TWh in 2030. Dit is alleen haalbaar als een groot aantal belemmeringen wordt weggenomen. Daarvoor moet een beroep worden gedaan op onder meer het Rijk.
Het voorstel is om de duurzame elektriciteit op te wekken met:

  • Zonne- en windenergie: al bestaande projecten, plus bevorderen dat plannen en projecten die al ‘in de pijplijn’ zitten snel worden uitgevoerd, net als al vastgesteld beleid van gemeenten.
  • Zonne-energie: op daken, boven parkeerterreinen, op stortplaatsen en “andere voorkeursbestemmingen”.
  • Zon op land en windenergie: zo veel mogelijk concentreren en combineren langs snelwegen.
  • In diverse “onderzoeksgebieden” is meer onderzoek, uitwerking en gesprekken met de omgeving nodig over aanvullende mogelijkheden voor wind en zon, zowel langs infrastructuur als op andere locaties in de regio. Deze “onderzoeksgebieden” zijn daarom nu geen onderdeel van het concept-bod.

Daarnaast is ambitie om ieder jaar minstens 1,5% energie te besparen. Hoe meer bespaard wordt, hoe minder opgewekt hoeft te worden.

Het coronavirus en de planning

We maken ons zorgen over de volksgezondheid en de gevolgen van het coronavirus in onze omgeving. De maatregelen tegen het virus hebben tot gevolg dat we elkaar alleen online ontmoeten. Tegelijk blijft het van belang om te blijven werken aan een duurzame toekomst zónder coronavirus. Elke gemeente probeert daarom de concept-RES te behandelen, op een zorgvuldige manier.

Meer informatie over Regio Foodvalley:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!