FOOD2020: Toekomstoffensief voor de Nederlandse-Duitse foodsector

  • Agrofood & Biobased

In september 2015 heeft de INTERREG VA-stuurgroep, het project FOOD2020 met een budget van 5,2 miljoen euro goedgekeurd. Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik e.V. (DIL) in Quakenbrück heeft het project geïniteerd.

FOOD2020: Toekomstoffensief voor de Nederlandse-Duitse foodsector

FOOD2020 bereidt de foodsector in de Nederlandse-Duitse grensregio voor op het jaar 2020. FOOD2020 faciliteert grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven met experts en praktijkgerichte onderzoeksfaciliteiten om technologietransfer en innovatieontwikkeling bij bedrijven te stimuleren. Thema´s zijn ’Ontwikkeling en inzet van nieuwe verwerkingsprocessen’, ‘Duurzaamheid in de productie van levensmiddelen’ en  ‘Verbetering van arbeidsvoorwaarden’.

Medewerkers werven én behouden

Er zijn initiatieven gepland om gekwalificeerde medewerkers te werven én te behouden om zo de economische stabiliteit van de foodindustrie in de regio te waarborgen. Zo worden binnen FOOD2020 activiteiten geïnitieerd om het dreigende tekort aan vakmensen tegen te gaan. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor het trainen van medewerkers, maar ook de werving van nieuwe werknemers voor de foodsector in de grensregio is van groot belang. Doel is gefaseerd en geleidelijk een model op te bouwen voor een toekomstbestendige foodindustrie in de INTERREG VA-regio.

Subsidies

25 grensoverschrijdende haalbaarheidsstudies en 10 innovatieprojecten ontvangen subsidie, indien bedrijven samen met wetenschappelijke instellingen nieuwe producten, processen en services ontwikkelen. Voorbeelden van projecten zijn de ontwikkeling van innovatieve producten op basis van insecten, verbetering van de industriële hygiëne bij de productie door het gebruik van nieuwe toplagen en innovatieve reinigingsprocessen, en de ontwikkeling van een modulair systeem voor de opleiding van werknemers in kleine en middelgrote ondernemingen in de foodsector.

Partners

Het project heeft een looptijd van tweeëneenhalf jaar. Het wordt gecoördineerd door DIL, en samen met acht partners uit het Duits-Nederlandse grensgebied uitgevoerd. Projectpartners zijn aan de Duitse kant NieKE – Landesinitiative Ernährungswirtschaft, FPI – Food Processing Initiative e.V. en GIQS. In Nederland zijn naast de BOM de ontwikkelingsmaatschappijen NV NOM, Oost NV, Industriebank LIOF en Food Valley NL bij het project betrokken.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Ministerie van Economische Zaken, de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel, de Staatskanselarij Nedersaksen, en het Noordrijn-Westfaalse Ministerie van Economie, Energie, Industrie, Middenstand en Ambacht ondersteunen FOOD2020. De Eems Dollard Regio begeleidt het programmamanagement.

Bedrijven die meer informatie willen ontvangen kunnen contact opnemen met de contactpersoon van de BOM, Chantal Dietvorst.

Meer informatie over BOM, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!