Forse uitbreiding innovatieve leeromgeving voor Eindhoven door Fontys en regiodeal

  • Technologie

De Regio Deal Brainport Eindhoven is van start gegaan met het toekennen van de eerste financiële bijdragen ter versterking van de economische kracht Brainport Eindhoven. In totaal wordt de komende vier jaar 130 miljoen door het kabinet en 240 miljoen door de regio zelf geïnvesteerd.

Forse uitbreiding innovatieve leeromgeving voor Eindhoven door Fontys en regiodeal

De Rijksbijdrage voor Fontys maakt het mogelijk een nog grotere impuls te geven aan de versterking van de Brainportregio. Fontys ontvangt de bijdrage om nieuwe hybride leeromgevingen te ontwikkelen en de nodige onderwijsgroei mogelijk te maken. Dit jaar zet Fontys in op de ontwikkeling van Strijp TQ voor ict-onderwijs en onderzoek en de doorontwikkeling van de Automotive Campus in Helmond.

Creëren van een innovatieve leeromgeving

In de visie van Fontys zijn innovatieve, hybride leeromgevingen cruciaal; omgevingen waar studenten direct verbonden met de praktijk hun opleiding volgen. Verder draagt Fontys bij aan de regiodeal door haar partnerschap in de Eindhoven Engine (het nieuwe onderzoekslab voor hbo- en wo studenten in samenwerking met het bedrijfsleven), door te investeren in kennis over internationalisering van het primair en voortgezet onderwijs én door meer internationale studenten aan de regio te verbinden door hen internationale opleidingen aan te bieden.

Stijgende vraag

In Brainport blijft het aantal vacatures in de ict- en techniek sector stijgen. Maar ook het aantal Fontys studenten in de ict en engineering sector stijgt, zo blijkt uit de onlangs verschenen Brainport monitor 2018, maar nog onvoldoende om aan de vraag te voldoen. Het aantal ict studenten groeit weliswaar jaarlijks met zo’n 10%, dit jaar kwamen er weer 350 bij. De afgelopen jaren heeft Fontys veel geïnvesteerd om studenten te wijzen op de gunstige toekomstperspectieven die een ict- of engineering opleiding bieden. En de komende jaren wil Fontys nóg verder investeren in het aantrekken van meer studenten naar ict- en technische opleidingen door betere samenwerking met het voortgezet onderwijs en mbo, door meer aantrekkelijke opleidingen te ontwikkelen en door te investeren in nieuwe leeromgevingen die Fontys samen met de praktijk wil ontwikkelen, zoals ook bijvoorbeeld de Brainport Industries Campus (BIC). Hiermee wil Fontys de uitval in de opleidingen beperken. Met de keuze voor het zwaartepunt TEC For Society kiest Fontys duidelijk voor het versterken van de toekomstige vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de toekomst van deze regio.

Strijp TQ

Nieuwe leeromgevingen en hybride lesvormen zorgen voor betekenisvol onderwijs en een nóg betere afstemming en samenwerking met het bedrijfsleven en daarmee voor een grotere motivatie en enthousiasme van studenten. Om aan het stug doorgroeiende aantal vacatures in de ict- en techniek sector te kunnen voldoen investeert Fontys met behulp van de bijdrage van de regiodeal in nieuwe, innovatieve leeromgevingen waar studenten tijdens hun studie al optimaal in de praktijk werken. Zo is voor ict-studenten in september Strijp TQ geopend, een hybride leeromgeving waar 300 ict-studenten uit het derde en vierde jaar op een totaal andere manier hun opleiding volgen in een gloednieuwe omgeving. Die investering is niet alleen een verbetering voor de leeromgeving van studenten, maar ook een uitbreiding van het aantal onderwijsplekken.

Op Strijp TQ wordt bovendien ook door middel van de lectoraten en in samenwerking met de Partners in Innovation, toegepast ict-onderzoek uitgevoerd om op die manier de regio blijvend te innoveren en zo ook betekenis te geven aan de visie van Strijp TQ; ‘Make, Create, Innovate en Educate’.

Een best practise

Wethouder Stijn Steenbakkers, die als voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Economie in de Metropoolregio Eindhoven de uitvoering van de Regio Deal coördineert, sprak onlangs nog met studenten en de Fontys Partners in Innovation. “Ik ben heel enthousiast over deze nieuwe manier van onderwijs creëren in de regio. Ik ben benieuwd hoe groot de community van bedrijven kan groeien. Dit is echt een best practise, waarmee we andere kennisinstellingen en ook het voortgezet onderwijs kunnen inspireren.” Ook student Nathan Eussen (derdejaars student bij de minor Data Driven Business) vindt de hybride leeromgevingen extreem waardevol: “Dit verbetert je kansen op werk doordat je zo direct in contact staat met bedrijfsleven. Daardoor is de drempel lager. Het helpt je zeker bij je oriëntatie op het bedrijfsleven en de vraag waar je wilt werken”.

Automotive

Momenteel wordt door Fontys op de Automotive Campus in Helmond een nieuw gebouw gerealiseerd, om ook die omgeving voor Automotive studenten geschikter te maken. Op de Campus zelf wordt intensief samengewerkt met het bedrijfsleven. Zo vindt er onderwijs plaats waarbij werknemers uit bedrijven deelnemen aan onderwijsactiviteiten met 80 studenten op het gebied van Lean Manufacturing in de Automotive Sector.

Breder publiek

Fontys investeert niet alleen in uitbreiding van leeromgevingen, maar ook in het primair en voortgezet onderwijs door het oprichten van het Centre of Expertise ‘De onderwijsingenieurs’ (waardoor docenten van het primair en voortgezet onderwijs hun vakmanschap in het geven van bèta- en techniek-onderwijs verbeteren), het opleiden van zij-instromers voor het technisch beroepsonderwijs en het ontwikkelen van nieuwe opleidingen die een breder publiek voor ict en techniek kunnen interesseren.

Meer informatie over Fontys:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!