Frisse fabriek vormt belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde in krappe arbeidsmarkt

  • Industrie

In de vakbladen en overige media is veel aandacht voor well being. Deskundigen buitelen over elkaar om hun mening te geven hoe we onze kantooromgevingen kunnen verbeteren zodat werknemers optimaal kunnen presteren in de best mogelijke omstandigheden.

Frisse fabriek vormt belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde in krappe arbeidsmarkt

Er is echter een arbeidsgroep die stelselmatig vergeten wordt: de maakindustrie. Fabriekshallen voor metaalbewerking, verpakkingsproductie, voedingsmiddelen of distributiecentra waar orderpikkers dagelijks hun werk moeten doen onder omstandigheden die aan de aandacht van de deskundigen ontsnappen.

Het Frisse Fabriek-concept

Colt International brengt deze omgevingen in kaart en gebruikt de data voor het Frisse Fabriek-concept. Een duurzaam, energiezuinig en modulair systeem dat zorgt voor een optimaal werkklimaat. Hierdoor zijn arbeiders productiever en is er minder verzuim. 

De Frisse Fabriek en goed werkgeverschap

Metaalbewerker Wila uit het Gelderse Lochem is wereldwijd marktleider in gereedschappen en klemsystemen voor kantpersen. Wila paste het Frisse Fabriek-concept toe in hun productiehallen. Berend Kroeze, COO van Wila:

“Wij willen een betrouwbare partner zijn, ook voor ons personeel. Goed werkgeverschap is een belangrijk wervingsinstrument voor ons en daar maakt een gezond en veilig werkklimaat integraal onderdeel van uit.“

Bepalende factoren

Vanuit de industriële revolutie kleeft het imago van slechte werkomstandigheden aan het werken in de industrie. Er is in twee eeuwen enorm veel veranderd door wet- en regelgeving en de toegenomen macht van arbeiders. Meer en meer vormen goede werkomstandigheden een secundaire arbeidsvoorwaarde. De factoren die de werkomstandigheden in fabrieken en productiehallen beïnvloeden zijn onder te brengen in een aantal categorieën.

Allereerst temperatuur. Productiemiddelen zoals machines of productieprocessen kunnen veel warmte produceren. Deze hitte kan zich verzamelen in de fabriekshal en onprettig zijn. Productieprocessen leveren vaak ook vervuiling op. Denk aan dampen die vrijkomen bij lassen of verspanen of geuren die vrijkomen bij chemische processen. Een laatste probleem is tocht. Deze ongewenste luchtstromen worden veroorzaakt door onderdruk die kan ontstaan door afzuiging zonder gereguleerde toevoer, bronafzuiging of temperatuurverschillen.

ERP2018 compliant

Het Frisse Fabriek-concept van Colt pakt deze problemen aan door vanuit de oorzaak te werken. Waar de meeste klimaatsystemen een gestandaardiseerde oplossing bieden, is de Frisse Fabriek maatwerk. Colt hanteert een vast plan van aanpak dat altijd start met een proces van metingen, interviews en analyse. Door middel van computational fluid design wordt vanuit die data de meest energie-efficiënte specifieke Frisse Fabriek-oplossing ontworpen. Deze bestaat uit een samenspel van natuurlijke en mechanische ventilatie, adiabatische koeling, high-care filtering, ionisatie en een besturingssysteem dat op basis van actuele gegevens voortdurend de optimale balans van de verschillende onderdelen garandeert. Geen aan of uit-systeem, geen zomer- of winteroplossing, maar een all seasons-concept dat volledig ERP2018-compliant is.

Bio-shock

Een adiabatische koeling neemt een prominente plaats in binnen het concept. Dit koelingsprincipe bestaat uit instromende buitenlucht die langs leidingwater wordt geleid. De verdamping bevochtigt de lucht en onttrekt tevens warmte aan die lucht. Metingen en een traploos klepsysteem bepalen hoeveel van deze gekoelde lucht de hal binnenstroomt om de temperatuur op de ideale werktemperatuur van ± 21?C te houden. Op hete zomerdagen beweegt de temperatuur mee omhoog om het verschil met buiten niet té groot te maken.

Adiabatische koeling kost nauwelijks energie, omdat de aanzuiging van de buitenlucht plaatsvindt door een grote, energiezuinige gelijkstroom ventilatoren die automatisch in toeren omlaag gaan als het kan. Het systeem is volledig van zeewaterbestendig aluminium waardoor het duurzaam is. Tevens is het system lichtdicht zodat er geen algengroei kan optreden. De temperatuur van het water blijft gecontroleerd, ruim onder de legionella-grenswaarden. Eenmaal per dag ontwatert, reinigt en droogt het systeem zichzelf. Dit proces veroorzaakt een bio-shock dat alle mogelijk aanwezige bacteriën doodt. Door te spuien worden tevens neergeslagen stofdeeltjes uit de lucht afgevoerd. Meerlaagse polyester- en epoxycoatings voorkomen dat vuil of kalk zich kunnen hechten. 

Besparing op de energiekosten

Afgezet tegen een traditioneel ventilatiesysteem bespaart adiabatische koeling zo’n vijfenzeventig procent op de energiekosten bij een fabriekshal van 40x20x8 meter. Ook de investering is fors minder, ongeveer vijfenveertig procent. Bij Wila in Lochem merken ze dat ook. 

Employer branding

De arbeidsmarkt wordt flexibeler en volatieler. Dit dwingt werkgevers na te denken over arbeidsvoorwaarden waaronder werkomstandigheden. Een thermometer om de temperatuur te bepalen, volstaat niet. Het geheel van gebouw, mensen en processen bepaalt de oplossing. Hoe groot is de hal, hoeveel mensen werken er, wat is de oriëntatie ten opzichte van de zon, wat is het percentage glas in dak of gevel, welke machines staan er, welke processen vinden plaats? Het kunnen kwantificeren van het probleem is de kern van het Frisse Fabriek-concept. De uitkomst van zo’n analyse, gecombineerd met de kennis en ervaring van Colt, leidt tot een oplossing. 

Percentage People Dissatisfied

Aan de hand van de verschillende klimaatonderdelen kan vanuit de NEN ISO 7730 norm de Predicted Mean Vote en Percentage People Dissatisfied worden berekend. Hiermee kan de productiviteitsstijging worden berekend en die kan bij het Frisse Fabriek-concept oplopen tot 15%. Kor Foekens:

“Je voelt het als je zo’n hal die we hebben aangepakt, binnenloopt. Zonder dat je meteen kunt duiden, waardoor het komt, voel je je er prettig. Iedereen kent het principe van de frisse school. Wat die frisse school is voor kinderen, is de frisse fabriek voor werknemers.”

Meer informatie over COLT INTERNATIONAL B.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!