Gemeente Uden onderzoekt mogelijkheid van Foods Experience Center

  • Toerisme & Recreatie

Gemeente Uden heeft onlangs een intentieovereenkomst getekend met Rely Vastgoed BV over de mogelijkheid van een Foods Experience Center op de locatie 'Ben van Dijk' aan de Rondweg in Uden-Noord.

Gemeente Uden onderzoekt mogelijkheid van Foods Experience Center

Beide partijen gaan onderzoeken of het haalbaar is om hier nieuwbouw te realiseren die voorziet in een combinatie van eten, ontmoeten en wonen.

Een prachtige aanvulling op het voorzieningenniveau

Het college van burgemeester en wethouders laat weten dat ze het Foods Experience Center een goed initiatief vindt. Wethouder René Peerenboom:

"Onze eerste indruk van dit idee is goed. Het zou een prachtige aanvulling zijn op het voorzieningenniveau in Uden. Bovendien lijkt het een mooie invulling van de locatie, toch de entree van onze gemeente aan de noordzijde. Daarmee past het in de visie op de gewenste herontwikkeling van Uden-Noord. Of het ook daadwerkelijk, in detail, past en haalbaar is, gaan we nu verder onderzoeken. Het pand aan de Bitswijk 1 met de Expertwinkel van Ben van Dijk is gedateerd en vraagt om herontwikkeling. In de visie van de gemeente Uden past detailhandel zoals Expert beter in het centrum.”

Eten, ontmoeten en wonen

Het plan voor een Foods Experience Center is een initiatief van Bastiaan Leijen van Rely Vastgoed BV. Ook de bevlogen Udense ondernemer Roland de Laak is betrokken, als adviseur. Grofweg gaat het om het terrein op de hoek van de kruising Rondweg en Bitswijk (Ben van Dijk-pand). Daar wil Leijen een 'geïntegreerd foodconcept' realiseren, gericht op eerlijke, gezonde voeding, bestaande uit een supermarkt, een versmarkt, een kookschool en retail gerelateerde horeca. Ook voorziet het plan in enkele ontmoetingsruimten, een twintigtal appartementen en een parkeerdek.

Vernieuwend

“Het Foods Experience Center is een modern en vernieuwend concept”, volgens Roland de laak. “Centraal staan verse bereiding, streekproducten en kennisdeling over gezonde voeding. Uiteraard wordt ook het reguliere supermarktaanbod verkocht, maar het accent ligt wel op het bijzondere en het speciale, zoals bijvoorbeeld Maashorstproducten. Bovendien moet het Center ruime openingstijden krijgen, is de bedoeling, evenals een online bestelmogelijkheid.”

Verplichte carrousel

Met deze bijzondere kenmerken, richt het Center zich ook op de regio en onderscheidt het zich van de vestiging van een reguliere supermarkt. “We weten dat meerdere supermarkten in Uden op zoek zijn naar een betere locatie”, aldus René Peerenboom. “We hebben daarom aan dit nieuwe plan al wel de eis gesteld dat de supermarkt die er mogelijk deel van uit gaat maken een verplaatsing moet betreffen van een bestaande supermarkt in Uden. Dat wil zeggen: er mag per saldo geen extra supermarktlocatie worden toegevoegd in Uden en er mag geen leegstand ontstaan. Zo proberen we twee vliegen in een klap te slaan, zodat meerdere supermarkten op betere en gewenste locaties kunnen komen.”

Impressies van het ontwerp

Bastiaan Leijen over het plan: “Het ontwerp is wat ons betreft passend bij de recente ontwikkelingen aan de overzijde, zoals Hotel van der Valk en Foodcourt. Aan de achterzijde is gezocht naar aansluiting bij de achterliggende wijk. Het plan voorziet daarom in een trapsgewijze verhoging, van laag aan de achterzijde naar hoog aan de voorzijde.”

Verkeersveiligheid

Het voorstel is om voor het nieuwe Foods Experience Center een nieuwe inrit aan te leggen, direct vanaf de Rondweg. Ook wordt aan deze zijde een parkeerterrein aangelegd. Voor toekomstige bewoners van het complex blijft daarnaast de ontsluiting via de Bitswijk bewaard. René Peerenboom: "Daarmee zouden de huidige twee kwetsbare ontsluitingen aan de Bitswijk, waarbij auto's ook nog het fietspad moeten oversteken, natuurlijk aanzienlijk worden ontlast."

Appartementen

“Alle circa 27 woningen in het project hebben straks uitzicht op de openbare ruimte en krijgen royale buitenruimtes en dakterrassen. Ze zijn prachtig gelegen, met op loopafstand een mooi park, winkels en horeca, en parkeergelegenheid ín het gebouw. Ze zijn daarmee geschikt voor verschillende doelgroepen", aldus Bastiaan Leijen.

In gesprek met omwonenden

Het plan bestaat nu alleen nog uit hoofdlijnen. In de intentieovereenkomst hebben gemeente Uden en de initiatiefnemer Rely Vastgoed BV afgesproken dat ze nu verder gaan onderzoeken of het plan haalbaar is. Daarbij wordt onder andere gekeken naar financiële en wettelijke voorwaarden en inpassing, zoals verkeersveiligheid. Ook de dialoog met de omwonenden vormt een belangrijk onderdeel van deze fase.

Bastiaan Leijen: "Tegelijk met de ondertekening hebben we de omwonenden geïnformeerd over de intentieovereenkomst. Ook zullen we hen binnenkort uitnodigen om met ons in gesprek te gaan over de verdere invulling van het plan. Want we willen uiteraard zoveel mogelijk rekening houden met hun wensen om tot een goed plan te komen.”

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!