home » projecten » Bouw »

Goed grondonderzoek laat bouw soepel verlopen

  • Bouw

Bij het (ver)bouwen of verplaatsen van een pand kan extra onderzoek van de bodem en omgeving nodig zijn. Eén vorm van zo’n onderzoek is het bodemonderzoek naar CE (conventionele explosieven) die zijn achtergebleven na de 2e wereldoorlog.

Goed grondonderzoek laat bouw soepel verlopen

Als gevolg van de vele oorlogshandelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, kunnen niet gesprongen conventionele explosieven (CE) zijn achtergebleven in de bodem van uw gemeente. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er echter vele grondroerende werkzaamheden uitgevoerd binnen vele gemeentes. De combinatie van de oorlogshandelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog en naoorlogse grondroerende werkzaamheden, geven een indicatie van de kans dat in bepaalde deelgebieden nog CE aangetroffen kunnen worden. Die kans bepaalt mede hoe hoog het risico bij werkzaamheden is en in hoeverre het noodzakelijk is om vooraf onderzoek uit te voeren.

Onderzoek van belang

Deze risicoanalyse is niet alleen in het belang van de veiligheid voor diegenen die de werkzaamheden uitvoeren en de burgers van de gemeentes maar ook in het licht van de maatschappelijke kosten die het onderzoek met zich mee kan brengen. Doel van dit beleid is om, rekening houdend met bovenstaande aspecten, een eenduidige en veilige manier van werken te bewerkstelligen.

De burgemeester is binnen zijn verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid, verantwoordelijk voor het opsporen en het onschadelijk maken van de explosieven. Daarmee is de gemeente overigens niet altijd per definitie verplicht om tot opsporing en ruiming over te gaan. Het al dan niet opsporen en ruimen is vooral afhankelijk van het historisch, huidig en het toekomstig gebruik van het gebied.

In veel gemeenten wordt geen proactief onderzoek uitgevoerd naar CE. Dit betekent dat wanneer er grondwerkzaamheden gedaan moeten worden, er pas onderzoek naar CE wordt uitgevoerd.

Risicogebieden

Op basis van historische gegevens en naoorlogse grondroerende werkzaamheden is een gemeente ingedeeld in verschillende deelgebieden. Hieruit komt een CE beleidskaart die in veel gemeenten een inzicht geeft welke risicogebieden er zijn en wat het geldende beleid op betreffende gebieden is.

Als voorbeeld is een deel van een risico kaart afgebeeld:

Risicokaart

Per gebied geldt een ander beleid, alles afhankelijk van het risico. Voor de initiatiefnemer met bouwplannen geldt altijd dat de kosten voor zijn rekening zijn.

Advies- en tekenburo bouwkunde R. Willems

Advies- en tekenburo bouwkunde R. Willems kan u van dienst zijn met een dergelijk onderzoek. In samenwerking met andere partijen kunnen zo de enorme kosten van de grondonderzoeken gedrukt worden en kan uw bouwvoornemen voortgang hebben.

Meer informatie over R. WILLEMS, ADVIES EN TEKENBURO BOUWKUNDE:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!