Grenscorridorgebied Zuidoost-Brabant maakt kans op subsidie

  • Regionale ontwikkeling

Ondernemers, verenigingen, organisaties en bewoners uit het Grenscorridorgebied (gemeenten Waalre, Eersel, Veldhoven, Valkenswaard en Bergeijk) kunnen subsidie aanvragen in het kader van de LEADER- regeling.

Grenscorridorgebied Zuidoost-Brabant maakt kans op subsidie

Het gaat om projecten die goed aansluiten op de drie gekozen LEADER speerpunten:

  • stad-land relaties
  • uitbreiden/verbeteren toeristische infrastructuur
  • circulaire economie

Initiatieven en innovaties in toerisme en landbouw, het aantrekkelijker maken van het landschap door het aanleggen van houtwallen en laanbeplanting en het verbeteren van fiets-, wandel – en ruiterpaden zijn belangrijke items.

Bijzonder 

De provincie Noord-Brabant heeft het Grenscorridorgebied als LEADER gebied aangewezen en besloten om een bedrag van 2.480.000 euro hiervoor beschikbaar te stellen in het kader van het Europees Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Het bijzondere van LEADER is dat een samengestelde groep (Lokale Actie Groep) uit het Grenscorridorgebied zélf bepaalt welke projecten een eenmalige subsidie ontvangen, waarbij 60% van de projectkosten wordt gefinancierd! Projecten die kans maken, zijn gericht op verbindingen tussen stad en platteland, voedsel, recreatie, educatie en innovatie.  In de Lokale Ontwikkelingsstrategie Grenscorridor N69 (LOS) staat beschreven hoe de regionale partners ervoor willen zorgen dat het Grenscorridorgebied nóg mooier wordt!

Heb je een goed idee? Kom ermee! 

Help je mee het Grenscorridorgebied nóg beter en mooier te maken? Vul dan dit formulier in of neem contact op met Elly Trommelen, projectsecretaris van de LAG, via telefoonnummer 06-27745046 of e-mail etrommelen@brabant.nl. Je kunt je aanvraag indienen van 17 juli 2017 tot en met 16 december 2019. Er zijn voorwaarden verbonden aan de subsidie, zoals een minimale subsidieaanvraag van 125.000 euro. En als regel geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. 

Meer info 

LEADER maakt onderdeel uit van het Europees Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Stimulus Programmamanagement, uitvoeringsorganisatie van de provincie, vormt het centrale orgaan voor het indienen van subsidieverzoeken en de monitoring van de Brabantse POP3-projecten. Wil je meer weten over LEADER en de subsidieregeling? Kijk dan ook eens op deze pagina en de website van Stimulus Programmamanagement. Daar vind je belangrijke documenten zoals de factsheet, de procedure, het aanvraagformulier en benodigde bijlagen onder het kopje Documenten.

Gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69

Een schonere en veiligere weg, vlottere doorstroming, minder sluipverkeer en een mooiere omgeving. Dat is waar diverse partijen zich de komende jaren samen voor inzetten. De N69 gaat nu dwars door Valkenswaard en Dommelen en veroorzaakt er veel overlast. De provincie legt daarom voor 2021 een nieuwe N69 aan die buiten de dorpen ligt. Daarbij is het belangrijk dat deze past in het landschap. Maar het gaat niet alleen om de nieuwe weg. De totale gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69 -die in 2025 klaar moet zijn- bestaat namelijk uit nóg twee onderdelen. De gemeenten Bergeijk, Eersel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre nemen lokaal extra verkeersmaatregelen (nulplusmaatregelen), om bijvoorbeeld sluipverkeer tegen te gaan. Daarnaast zijn er investeringen in natuur, water, landbouw, landschap en recreatie. Dit zijn de gebiedsimpulsmaatregelen die Waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant, ZLTO en natuurpartners zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, én lokale agrarische ondernemers uitvoeren. En via LEADER is er extra geld voor het gebied beschikbaar.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!