Grensoverschrijdende arbeidsmarkt biedt volop kansen

  • Regionale ontwikkeling

Veel bedrijven staan te springen om nieuwe vakkrachten – in Nederland én in Duitsland. Tegelijkertijd zijn veel Nederlanders en Duitsers op zoek naar een nieuwe baan. Hoe kunnen deze werknemers en werkgevers elkaar vinden, over de grens heen?

Grensoverschrijdende arbeidsmarkt biedt volop kansen

Het Platform Arbeit/dsmarkt Euregio Rijn-Waal, geïnitieerd door de Euregio Rijn-Waal, moet dit voor beide partijen eenvoudiger maken.

In januari 2019 werd in Burgers’ Zoo het startschot gegeven voor dit grensoverschrijdende platform. “Doel is om een onbureaucratische, open en transparante grensoverschrijdende arbeidsmarkt te ontwikkelen”, aldus Alfred Derks, projectcoördinator van het GrensInfoPunt Rijn-Waal van de Euregio Rijn-Waal. Nederlandse en Duitse werkgevers en werknemers moeten elkaar gemakkelijker kunnen vinden en relevante partijen in de grensregio’s moeten structureler samen gaan werken. Daartoe werd in november 2019 een intentieverklaring ondertekend. Aan Nederlandse kant zetten de Euregio Rijn-Waal, de Ler(n)ende Euregio, het Euregionaal Economisch Netwerk, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Internationale Vakbondsraad Rijn-IJssel, de provincies Noord-Brabant en Limburg, het UWV en VNO/NCW hun handtekening.

Arbeidsmarktplatform wil knelpunten oplossen

Meer samenwerking is hard nodig: wie iemand uit het buurland in dienst neemt of zelf over de grens wil gaan werken, loopt tegen verschillende zaken aan. Hoe zorg je er als werkgever voor dat een potentiële werknemer uit het buurland je vacature ziet? Waar moet een werkgever allemaal aan denken wanneer hij iemand uit het buurland in dienst neemt? Hoe zit het met pensioen en belastingen? Daarnaast worden de taal en cultuur van het buurland vaak als probleem gezien, terwijl dat meestal helemaal niet nodig is. En omdat bus- en treinverbindingen doorgaans bij de grens eindigen, kan ook de reis naar het werk toe een probleem vormen. De partijen in het Platform Arbeit/dsmarkt Euregio Rijn-Waal willen duurzaam gaan samenwerken om deze knelpunten op de lange termijn op te lossen.

Blik over de grens biedt veel voordelen

Welke voordelen heeft het om als werkgever over de grens te kijken? “Het is voor werkgevers belangrijk om hun blikveld te verruimen”, aldus Cornelia Daheim, die trends en perspectieven op de arbeidsmarkt onderzoekt. “Het aantal werkenden zal de komende decennia dalen, waardoor het gebrek aan vakkrachten nóg groter wordt.” Door bij de zoektocht naar personeel ook over de grens te kijken, wordt de vijver met potentiële kandidaten groter. Bovendien kunnen werkgevers op deze manier kennis en competenties binnenhalen die in Nederland wellicht in mindere mate beschikbaar zijn. Daarnaast kan het feit dat Nederlandse en Duitse opleidingen verschillend zijn, voordelig uitpakken. In tegenstelling tot in Nederland wordt een Duitse metselaar bijvoorbeeld tegelijkertijd opgeleid tot betonbouwer. Daardoor slaat een Nederlandse werkgever met een Duitse metselaar twee vliegen in één klap.

Ervaringen, kennis en leermomenten uitwisselen

Werkgevers kunnen voor diverse zaken bij het Platform Arbeit/dsmarkt Euregio Rijn-Waal terecht. Allereerst vormt het platform een aanlooppunt voor alle bedrijven die vragen hebben rondom grensarbeid. Indien nodig kunnen via het platform andere organisaties ingeschakeld worden, die bepaalde vragen beter kunnen beantwoorden. Daarnaast kunnen bedrijven met elkaar netwerken en van elkaar leren: ze kunnen ervaringen, kennis en leermomenten met elkaar uitwisselen. Tot slot biedt het platform bedrijven een ingang om grensoverschrijdend zaken te doen.

Wilt u meer weten over het Platform Arbeit/dsmarkt Euregio Rijn-Waal? Neem dan contact op met Carola Schroer via +49 (0)2821 793018 of gip@euregio.org.

Meer informatie over Euregio Rijn-Waal:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!