Grensregio bedrijven in Gelderland voorbereid op hoogwater

  • Regionale ontwikkeling

Problemen met hoogwater zijn niet nieuw. Toch houden weinig bedrijven rekening met de gevolgen van hoogwater en dreigende overstromingen.

Grensregio bedrijven in Gelderland voorbereid op hoogwater

Hoogwaterproblematiek is niet nieuw, toch zijn veel bedrijven niet voorbereid op de mogelijke gevolgen van hoogwater en dreigende overstroming. In het Euregio-project X-Regio ‘Veilig blijven werken’ heeft een aantal bedrijven op bedrijventerreinen in de Liemers en rond het Duitse Wesel veiligheidsplannen ingericht voor dreigend hoogwater en evacuatie.

Op het afsluitende symposium in het Euregioforum in Kleve op 14 november 2012 zijn de resultaten en ervaringen gepresenteerd en konden andere bedrijven kennis nemen van het resultaat.

Checklist

In het project X-Regio hebben bedrijven, kamers van koophandel én overheden samen een ‘Checklist-hoogwater’ ontwikkeld. Hierdoor kunnen Nederlandse en Duitse bedrijven op een eenvoudige manier een aanvullend hoofdstuk in hun veiligheidsplan voegen. De checklist is in het Euregio-project succesvol toegepast door bedrijven in verschillende sectoren: detailhandel, productie, logistiek, chemische industrie en vitale infrastructuur. Onder andere Ikea Duiven, Shell terminal Arnhem, overslagbedrijf Mond en Ricksen, waterbedrijf Vitens en netbeheerder Alliander hebben hun veiligheidsplannen dankzij de checklist verbeterd. Op het symposium waren ook verschillende overheidsorganisaties aanwezig om hun rol bij hoogwater toe te lichten. De deelnemers waren overtuigd van de noodzaak om het project een vervolg te geven. Hierover zijn nog geen concrete afspraken gemaakt.

Bovenregionaal

Duidelijk werd ook dat de resultaten van het project van bovenregionaal belang zijn. Zo kunnen ze ook bij de voorbereiding op hoogwater in andere Europese regio’s zoals langs de Donau van grote meerwaarde zijn.

Informatie over het project en de Checklist-hoogwater zijn te vinden op de website van het project: www.x-regio.eu. De Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, de IHK Niederrhein Duisburg-Wesel-Kleve en de ondernemersvereniging Lindus hebben informatie over het project gepubliceerd op hun websites. De organisatie van het project was in handen van de provincie Gelderland en Kreis Wesel. Het project is ondersteund door de Euregio Rijn Waal met middelen uit het EU-subsidieprogramma Interreg IVA-EFRO.

Meer informatie over Euregio Rijn-Waal:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!