Groenewout brengt consequenties van overnames Stemcor in beeld

  • Logistiek & Vervoer

Stemcor is werelds grootste onafhankelijke staalhandelaar. De laatste jaren heeft Stemcor een aantal bedrijven geacquireerd. Daarom is aan Groenewout gevraagd om de consequenties voor Europa in kaart te brengen. Uit de analyse blijkt dat Stemcor in het ideale geval vijf tot tien procent op logistieke kosten kan besparen.

Groenewout brengt consequenties van overnames Stemcor in beeld

Stemcor is werelds grootste onafhankelijke staalhandelaar. De laatste jaren heeft Stemcor een aantal bedrijven geacquireerd. Hierdoor is de Noordwest-Europese supply chain sterk gefragmenteerd. Aanvankelijk dacht Stemcor dat te veranderen met een investering in een nieuw transit center in Vlissingen. Het advies van Groenewout luidde anders: zoek een logistiek dienstverlener voor een gecombineerd transit en distribution center elders aan de Schelde. Dankzij Groenewout slaagt Stemcor erin bijna tien procent op logistieke kosten en bijna twintig procent op voorraadkosten te besparen.

Stemcor produceert zelf geen staal, maar is actief in vrij wel alle andere schakels van de staalketen. Het Britse familiebedrijf handelt in ijzererts en heeft als gevolg daarvan belangen in enkele ijzerertsmijnen. Dat ijzererts wordt in staalfabrieken verwerkt tot staal, waarna Stemcor opnieuw de markt betreedt en het kant-en-klare staal levert aan bedrijven in de hele wereld. “Stemcor is de grootste onafhankelijke staalhandelaar ter wereld. We zijn de afgelopen jaren snel gegroeid, zowel autonoom als door overnames. In 2011 hebben we twintig miljoen ton verhandeld, waarvan de helft grondstoffen en de andere helft gereed product”, vertelt Robert van der Weck, group stockholding director van Stemcor.

Een jaar of vijf geleden heeft Stemcor besloten haar scope te verbreden en in de keten meer op te schuiven richting eindgebruikers. “Wij willen niet alleen handelen in staal, maar ook voorraadhoudend zijn en de distributie verzorgen. Die beslissing viel kort voordat de crisis begon, waardoor de uitvoering even heeft stilgelegen. Twee jaar geleden zijn we opnieuw daarmee aan de slag gegaan”, aldus Van der Weck.

Kwantitatieve analyse

De vernieuwde strategie heeft consequenties voor de supply chain van Stemcor. Van der Weck heeft Groenewout gevraagd om de consequenties voor Europa in kaart te brengen. Juist op dit voor Stemcor belangrijke continent is de supply chain immers erg gefragmenteerd. De staalhandelaar beschikt namelijk in bijna elk land voor bijna elke productgroep – plaatstaal, coils, balken of buizen – over een eigen onafhankelijk opererend bedrijf. Naast dat we nauw samenwerken met Europese producenten, importeren wij staal uit Zuid-Amerika, India en China. Het idee is om deze stromen zoveel mogelijk te bundelen. Oorspronkelijk waren we van plan om daarvoor in Vlissingen een nieuw transitcenter te bouwen. Daar zouden we het staal van overzee kunnen ontvangen en tijdelijk opslaan”, weet Van der Weck.

Dat plan was echter gebaseerd op aannames en cijfers die dateerden van voor de crisis. “Groenewout heeft ons geholpen met een goede kwantitatieve analyse van de situatie na de crisis. Hoe zien de goederenstromen er nu uit? Wat zijn de volumes waarover we praten? Hoe groot zijn de logistieke kosten? Op basis daarvan heeft Groenewout enkele scenario’s uitgewerkt met als centrale vraag hoe we het beste de materialen kunnen aanvoeren, opslaan en leveren aan onze klanten in Noordwest-Europa. Het management van Stemcor wilde snel vooruitgang boeken zodat de analyse in extreem korte tijd uitgevoerd zou moeten worden. De situatie werd complexer doordat de data opgeslagen lagen in verschillende systemen van verschillende bedrijven”.

Verrassende conclusie

De conclusie van Groenewout was dat investeren in een eigen transit center niet de beste oplossing bleek. Het advies luidde dat Stemcor op zoek moest gaan naar een gecombineerd, outsourced transit- en distribution center. Een centrum dat niet alleen diende voor de overslag van staal, maar ook als voorraadpunt waarvandaan klanten op maat en op tijd worden beleverd. Dit advies kwam voor veel mensen binnen Stemcor als een verrassing. Hoewel het bedrijf bekend was met het concept van outsourcing en 'virtueel voorraadbeheer' hadden de meeste het gevoel dat de faciliteit in eigen beheer zou moeten blijven. Dit met het oogpunt om een strakke controle te houden over een speciale, strategische hub met een hoge in- en uitstroom.

“Een andere belangrijke conclusie was dat we flexibel moesten blijven. De volumes in onze markt schommelen enorm. Bovendien wisselen de landen waarin we staal inkopen voortdurend, dankzij de sterke fluctuaties in wisselkoersen en prijzen en de steeds weer veranderende wet- en regelgeving. Het is daarom beter om de logistiek uit te besteden dan zelf te investeren”, aldus Van der Weck.

Acht aanbevelingen geïmplementeerd

Het advies van Groenewout reikt nog verder. Uit de data-analyse blijkt dat het niet loont om één transit- en distribution center voor alle productgroepen in te richten. De reden is dat sheet, platen en coils vaak bij verschillende staalproducenten wordt ingekocht en dat ook de klantenbestanden weinig overlap vertonen. Daarnaast heeft het adviesbureau alle kostenelementen in kaart gebracht, waaruit een lijstje met verbeterpunten is voortgekomen. “Tot slot heeft Groenewout ons geholpen om de eisen met betrekking tot servicegraad beter te formuleren, zodat we beter begonnen aan de contractonderhandelingen met logistiek dienstverleners.”

Van der Weck verwacht dat eind dit jaar acht van de tien aanbevelingen zijn geïmplementeerd. Ze leiden tot een significante verbetering van de servicegraad en een significante kostenbesparing. “De investering in een eigen transit center is nu helemaal van de baan. We hebben goede vooruitgang geboekt om aan de Schelde onze voorraden te centraliseren. Eén jaar geleden hadden we op tien locaties aan de Schelde plaatstaal liggen, nu hebben nog maar op twee voorraadlocaties. Dat betekent dat we minder voorraadkosten maken en minder gevoelig zijn voor prijsschommelingen.”

Voorraadreductie van twintig procent

Van der Weck is onder de indruk van de standvastigheid van Groenewout, ondanks de argwaan die binnen Stemcor heerste. “Het idee bestaat soms dat consultants toch alleen maar opschrijven wat bedrijven zelf eigenlijk al wisten. Groenewout heeft echter een helder en concreet advies uitgebracht, niet gehinderd door bestaande denkpatronen. Dat heeft voor veel draagvlak gezorgd.”

Uit de analyse blijkt dat Stemcor in het ideale geval vijf tot tien procent op logistieke kosten kan besparen. “Ik verwacht dat we dat gaan halen en dat we dichter bij de tien dan bij de vijf procent zitten. Daarnaast hebben we de ambitie om onze voorraad met nog eens twintig procent te verlagen”, stelt Van der Weck, die benadrukt dat het bedrijf ook profiteert van enige off-the-record advies om kosten te besparen op het aanvoertraject. “Dat betreft afspraken met fabrieken en laadhavens. Hoeveel moeten we per keer inkopen en hoe moeten we dat verschepen? Groenewout liet zien dat bij één verscheping tot tien procent van het plaatstaal beschadigd raakte door de wijze van handling. Bij de laatste verschepingen is al het materiaal onbeschadigd binnengekomen. Alleen door betere afspraken te maken.”

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!