HAS Hogeschool ondersteunt Delta Agrifood Business

  • Agrofood & Biobased

Het bedrijfsleven én beroepsonderwijs gaan het Delta Agrifood Business (DAB) in Bergen op Zoom structureel ondersteunen om de agrofoodsector verder op de kaart te zetten. Alle strategische partners – waaronder HAS Hogeschool - hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend.

De partners leveren de komende 5 jaar een inhoudelijke en/of financiële bijdrage aan de verdere ontwikkeling van DAB en de agrofoodsector in de Zuidwestelijke Delta.

Jong talent aantrekken

De samenwerkingspartners zijn: HAS Hogeschool, Cosun, Curio, CZAV, Lamb Weston Meijer, Rabobank, REWIN, Rijk Zwaan en ZLTO. Alle partners onderkennen het belang van innovatie en vernieuwing op het gebied van klimaatverandering, duurzaamheid, duurzame energie en biodiversiteit. Gezamenlijk gaan zij werken aan de ontwikkelingen op het gebied van agrofood in de regio om zo jong talent aan te trekken.

Specifieke voorzieningen

DAB is een open innovatie-en expertisecentrum op het gebied van plantaardige agrofood. Het centrum dient als ontmoetingsplaats, opleidingscentrum en onderzoeks- en ontwikkelfaciliteit. Het gebouw beschikt over een aantal specifieke voorzieningen zoals projectruimtes, laboratoria, klimaatkassen en laboratoriumfaciliteiten. De focus ligt op de verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten, gepersonaliseerde voedselontwikkeling (o.a. 3D-printing) en op duurzame voedselverpakkingstechnieken en -materialen. Er wordt gewerkt aan vernieuwingen van de manier waarop voedsel, grond- en hulpstoffen verbouwd, geteeld en bewerkt wordt.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!