HAS Hogeschool ondertekent convenant Groene Cirkel Duurzame Fritesketen

  • Onderwijs & Training

Farm Frites, HAS Hogeschool, Wageningen University & Research en provincie Zuid-Holland hebbenhet convenant ‘Groene Cirkel Duurzame Fritesketen’ ondertekend. De partijen gaan gezamenlijk werken aan reductie van broeikasgassen en stimuleren van duurzame energie.

HAS Hogeschool ondertekent convenant Groene Cirkel Duurzame Fritesketen

Daarnaast gaan ze werken aan het bevorderen van biodiversiteit en een gezonde bodem met voldoende organische stoffen.

Farm Frites wil bekend staan als een aanjager in duurzaam ondernemen. Samenwerking in de keten en met de directe omgeving is daarbij belangrijk. "De Groene Cirkel past bij onze duurzaamheidsstrategie. Concreet willen we de CO2-emissie van de fabriek in Oudenhoorn, gerelateerd aan aardgas en elektriciteit, terugbrengen tot 0 en willen we werken aan een CO2-neutrale keten. Deze ambitie gaan we realiseren met behulp van duurzame energietechnieken. Ook verduurzaming van logistiek en mobiliteit is een belangrijk thema, naast het verhogen van de veiligheid. Daarnaast zetten we ons in voor het verminderen van de lokale overlast van de transportbewegingen tussen de Farm Frites fabriek en de Tweede Maasvlakte", zegt Piet de Bruijne, eigenaar van Farm Frites. 

Samenwerking met de aardappeltelers

Aardappelen worden bij Farm Frites rechtstreeks van het land verwerkt tot frites. Een gezonde bodem is uiteraard cruciaal. Om die reden wil Farm Frites samen met de telers in de regio werken aan duurzame en vitale bedrijven. Zodat ook in de toekomst lokale aardappelteelt gegarandeerd is. Wageningen University & Research is betrokken voor de wetenschappelijke onderbouwing van de pilots. "Voor werkbare oplossingen moeten we onze kennis met die van onze partners verbinden", zegt Bram de Vos, directeur van de Environmental Sciences Group namens Wageningen University & Research. "Want een gezonde bodem draagt niet alleen bij aan de productie, maar ook aan klimaatpositieve landbouw en het vergroten van biodiversiteit op en rondom de akkers." HAS Hogeschool brengt wetenschap en onderzoek bij elkaar in de onderwijsprogramma’s en door de inzet van studenten.

Impact agrofoodsector

Dick Pouwels, collegevoorzitter HAS Hogeschool: "Juist bij de nieuwe generatie studenten is het van belang dat kringlooplandbouw tot de standaard gaat behoren. Door mee te doen met Groene Cirkels vernieuwen wij als school en hebben wij impact op het denken en handelen in de agrofoodsector."

Over de Groene Cirkels

Groene Cirkels is in 2013 ontstaan uit een samenwerking tussen provincie Zuid-Holland, Heineken en Wageningen University & Research voor de ontwikkeling van een klimaatneutrale Heineken-brouwerij in een klimaatneutrale keten, een duurzame economie, een aangename leefomgeving en kennis voor een klimaatneutrale maatschappij. Later hebben ook Naturalis Biodiversity Center en het Hoogheemraadschap van Rijnland zich bij dit convenant gevoegd.

Meer informatie over HAS Hogeschool:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!