“Het praktische aspect van de deeltijdopleiding sprak me heel erg aan”

  • Onderwijs & Training

Een deeltijdopleiding volgen naast een fulltime baan. Ivonne Kromdijk (38) koos er bijna vier jaar geleden voor op het moment dat ze startte met een studie aan de Juridische Hogeschool in Tilburg. De combinatie van werken en studeren vereist volgens haar doorzettingsvermogen en discipline.

“Het praktische aspect van de deeltijdopleiding sprak me heel erg aan”

“Wanneer je de lesstof interessant vindt en je hebt het naar je zin, gaat het al een heel stuk makkelijker.”

HBO rechten

Dit schooljaar studeert ze af. De vraag of de opleiding overeenkomt met datgene wat ze ervan had verwacht, beantwoordt Ivonne met een volmondig ‘ja’. “Voordat ik met deze studie begon, werkte ik al drie jaar bij a.s.r. Verzekeringen in Utrecht. Ik wilde mezelf nog verder verdiepen in het juridische werkveld. De studierichting HBO rechten en het afstudeeronderzoek in het vakgebied ‘aansprakelijkheidsrecht en letselschade’ sloot het beste aan op de competenties die ik verder wilde ontwikkelen.”

Kromdijk werkt als senior letselschadebehandelaar binnen een team dat middelzware en zware letselschades behandelt. De persoonlijke schade kan zijn opgelopen tijdens bijvoorbeeld een bedrijfsongeval of een verkeersongeluk.

Groot pluspunt

Het praktische aspect van de opleiding is precies wat haar zo aansprak. Kromdijk ziet het als een groot pluspunt van de studie. “De juridische vakken die we volgen, brengen opgaven en casussen met zich mee die we direct toespitsen op de praktijk. We werken aan competenties zoals corresponderen, rapporteren, het opstellen van dagvaardingen en het schrijven van verweerschriften. Als deeltijdstudent pas ik de opgedane kennis de volgende dag direct toe in mijn werk.”

Eén dag per week

Eind november vorig jaar startte ze met afstuderen. Komende maand juni ligt de harde deadline: het moment waarop Kromdijk het afstudeeronderzoek bij de opleiding mag inleveren. Op dat moment komt er een einde aan de bezoeken aan Tilburg op de maandagmiddag- en avond. Vier jaar lang reisde Ivonne één dag per week vanuit haar werk in Utrecht naar Tilburg om daar plaats te nemen in de collegebanken en aan opdrachten te werken.

“De combinatie van fulltimewerken en een studie volgen in deeltijd kent soms zijn ups & downs, maar ik heb het over algemeen als heel prettig ervaren. Ik keek altijd uit naar mijn bezoek aan Tilburg.”

De studenten werken net als Ivonne bij een verzekeringsmaatschappij, een gemeente of provincie, of bijvoorbeeld bij de Belastingdienst, het UWV of de IND. De kracht van hun werk zit met name in het maken van heldere afspraken en het sluiten van goede overeenkomsten en contracten. Anticiperen en problemen proberen te voorkomen, zijn belangrijke vaardigheden.

Toekomstschade voor kinderen met niet aangeboren hersenletsel

Wie start met de opleiding HBO-Rechten aan de Juridische Hogeschool in deeltijd, heeft ieder geval vanaf het tweede studiejaar minstens twintig uur per week werk nodig binnen juridisch vakgebied om de praktijkopdrachten uit te voeren. Heb je dat (nog) niet, dan kun je op een alternatieve manier praktijkervaring opdoen door bijvoorbeeld stage te lopen of vrijwilligerswerk. Kromdijk werkte drie jaar bij ASR op het moment dat ze met de opleiding begon. Binnen haar werk heeft ze te maken met verschillende soorten letselschade. In haar afstudeeronderzoek richt ze zich op vaststelling van toekomstschade voor kinderen met niet aangeboren hersenletsel.

“Het onderzoek spitst zich toe op kinderen die bij een ongeval betrokken zijn geweest en die op latere leeftijd niet in staat zijn aan het arbeidsproces deel te nemen en in hun eigen inkomen te voorzien. Daarnaast hebben deze gedupeerden in de meeste gevallen zorg nodig in de toekomst.”

Onderzoek

Bij dit soort zaken wil a.s.r. zoveel mogelijk meedenken  met de slachtoffers waarbij persoonlijke aandacht voorop staat. Dat kan in eerste instantie gaan om voorzieningen zoals vervoersoplossingen en concrete kosten zoals medische voorzieningen die direct nodig zijn. “Per zaak bekijken we zorgvuldig welke informatie al voor handen is. Betreft het een zeer jong kind, dan zijn de capaciteiten en interesses nog niet direct helder. Gaat het om een iets ouder slachtoffer, dan is weer iets duidelijker wat deze persoon op latere leeftijd zou willen doen. Toch is ook dan de toekomst onzeker. Wat ik in mijn onderzoek doe, is in kaart brengen van welke factoren de toekomstschade afhankelijk is en welke factoren hierbij betrokken moeten worden, zoals een studie.”

Precair

Het betreft een precair onderwerp, het gaat immers om jonge kinderen met zeer ernstig letsel. Kromdijk noemt het ook een heel belangrijk item. “Het is goed om me hierin te verdiepen. Daarnaast is het een onderwerp waar binnen het aansprakelijkheidsrecht nog minder over was geschreven ten opzichte van andere onderwerpen.”

Borging

De afgelopen maanden onderhield ze zowel met een afstudeerbegeleider vanuit school als vanuit haar werk contact over het onderzoek. Kromdijk: “Je werkt tegelijkertijd zoveel mogelijk zelfstandig. Tussendoor heb ik enkele delen van het onderzoek laten zien, zodat de begeleiders zagen of ik op de goede weg zat.” Met de resultaten van het onderzoek hoopt Kromdijk a.s.r. in de praktijk verder te helpen. “Ik wil uiteraard zorgen voor de borging van het onderzoek, zodat mijn werkgever er ook echt iets aan heeft.”

Auteur: Carline Klijn – van Best

Meer informatie over Juridische Hogeschool Avans-Fontys:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!