Hydreco gaat Strijp-S voorzien van koude- en warmteopslag

  • Innovatie & MVO

Sinds dit voorjaar voorziet niet langer Park Strijp Energie (PSE), maar Hydreco,onderdeel van de Brabant Water Groep uit 's-Hertogenbosch, afnemers op Strijp-S in duurzame energie.

Hydreco gaat Strijp-S voorzien van koude- en warmteopslag

Foto: Ondertekening van de overeenkomst tussen Hydreco en Park Strijp Energie

Hydreco was al beheerder van het Sanergy-systeem in de regio, maar gaat nu ook de warmte- en koudelevering voor haar rekening nemen. Als specialist in de toepassing van bodemenergie denkt Hydreco de energielevering aan de gebouwen namelijk nog verder te kunnen optimaliseren dan nu al het geval is.

Afnemers van duurzame energie

Afnemers van de duurzame warmte en koude zijn het Klokgebouw, Natlab, (V)MBO school St. Lucas, de bedrijfsverzamelgebouwen op Strijp-S en 276 particulieren, die in de woontorens van Trudo wonen. In de toekomst komen daar nog vier nieuw te ontwikkelen grote gebouwen bij. Hiermee wordt de capaciteit van het Sanergy-systeem verder benut.

Monumentale panden

Een aantal van de genoemde gebouwen heeft het label ‘monumentaal’. Het komt niet vaak voor dat dergelijke panden voorzien worden van duurzame energie. Ook hier was dat een uitdaging. Vanwege het monumentale karakter mocht de oude raampartij aan de voorzijde niet worden vervangen. Er is toen gekozen voor een combinatie van hogetemperatuurverwarming uit het stadsverwarmingsnet en lagetemperatuurverwarming uit het Sanergy-systeem. Onder de oude raampartijen zaten radiatoren en werd vloerverwarming toegepast. 

Duurzame energielevering en bodemsanering

Er zijn meer bijzonderheden, die de energie-voorziening op Strijp-S kenmerken. Zo combineert het Sanergy-systeem warmte- en koudelevering met bodemsanering. Van oudsher zit er vervuiling in de bodem onder Strijp-S. Het Sanergy-systeem zorgt ervoor dat de vervuiling op zijn plek blijft. Door grondwater aan de randen van het gebied te onttrekken en meer centraal te infiltreren, wordt de verontreiniging verdund en is de verwachting dat de afbraak van de verontreiniging versneld wordt. Naast het leveren van warmte en koude wordt Hydreco in de nieuwe situatie daarom ook verantwoordelijk voor deze recirculatie van het grondwater. 

Meer informatie over BRABANT WATER :

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!