home » projecten » Bouw »

HZ University of Applied Sciences bouwt aan bruisende huisvesting

  • Bouw

Denken in kansen: dat typeert HZ University of Applied Sciences. De huidige huisvesting in Vlissingen biedt onvoldoende ruimte voor het groeiend aantal studenten van de hbo-opleidingen.

HZ University of Applied Sciences bouwt aan bruisende huisvesting

Reden voor de hbo-instelling om een oud kantoorgebouw in Middelburg te transformeren naar een stimulerend gebouw waar samenwerking, internationalisering en delen van faciliteiten met in- en externe partijen gestimuleerd wordt. HEVO denkt eveneens in kansen en ontzorgde de HZ University of Applied Sciences van A tot Z. Daardoor kon deze transformatie binnen de gestelde kaders gerealiseerd worden: vanaf komend studiejaar zijn de deuren van dit gebouw geopend.

Shared facilities

HEVO uit ’s-Hertogenbosch ontzorgde de HZ vanaf het begin. Startpunt was de advisering over de aankoop van het voormalig kantoorgebouw van de Provincie Zeeland aan Het Groene Woud 1-3 in Middelburg. Maar dat was pas het begin van de transformatie. De HZ wist wat ze wilde: een stimulerend gebouw voor circa 1.200 studenten voor technische opleidingen die in een adequate, rijke leeromgeving kunnen studeren. Maar hoe maak je een kantoorpand geschikt voor modern, innovatief onderwijs? En hoe benut je het beschikbare budget daarbij zo optimaal mogelijk?

Expert op het gebied van onderwijshuisvesting

Vragen die HEVO vanuit haar ervaring en kennis in onderwijshuisvesting kon beantwoorden. Daarom stelde ze voor de HZ het Programma van Eisen op. Belangrijk uitgangspunt was het creëren van een leeromgeving die past bij het onderwijsconcept van de HZ. Daarom komen in het gebouw onder meer onderwijsruimten, open leercentra, werkplekken voor docenten, onderzoekers en overige medewerkers, projectruimten en een auditorium. Daarnaast stimuleert de HZ actief de samenwerking met externe partijen. Zogenoemde shared facilities dragen daar zeker aan bij. Al deze wensen - en eigenlijk vereisten voor innovatief onderwijs - zijn door HEVO vakkundig vertaald in het Programma van Eisen.

Bouwmanagement

De investeringskosten moeten goed besteed worden en ten goede komen aan innovatieve onderwijshuisvesting. Een duidelijk Programma van Eisen helpt daarbij. Net als een gedegen en weloverwogen selectie van adviseurs en bouwers met een strak en duidelijk bouwmanagement. Ook daarin ontzorgde HEVO de HZ. Ze adviseerde over proces- en projectmanagement, contractmanagement, bouwkostenmanagement, de aanbesteding en de directievoering van de uitvoeringswerkzaamheden. Als bouwpartner deelde HEVO haar kennis en ervaring in transformatie van onderwijshuisvesting. Dat had een belangrijke meerwaarde. Niet alleen om binnen het budget de optimale inhoudelijke keuzes te maken, maar ook in de selectie van bouwpartners én in het vast kunnen houden van de planning. Het gebouw zal in mei 2018 worden opgeleverd. Het onderwijs zal starten in september 2018. En ook daarin ondersteunt HEVO, want deze huisvestingsexpert begeleidt de HZ ook bij de verhuizing en ingebruikname van het gebouw.

New ways of working

De HZ wil het beste uit haar studenten en medewerkers halen. Dat vraagt om een innovatieve en inspirerende onderwijsomgeving die het leerproces faciliteert. Daarom deelde HEVO haar kennis en inzichten over ‘new ways of working’ (NWoW) die stelt dat een positieve werkomgeving wezenlijk bijdraagt aan het optimaal presteren van mensen. Kort samengevat: het gebouw moet in ontwerp, faciliteiten, beleving en uitstraling een positieve invloed hebben op de mensen die er verblijven. Daarom stelt het nieuwe gebouw de studenten en medewerkers centraal. Vanuit haar kennis en ervaring adviseerde HEVO over de implementatie van nieuwe werkvormen en gaf ze in nauwe samenwerking met de HZ de nieuwe facilitaire organisatie vorm. Zo kan de HZ op alle terreinen de gebruikers van het gebouw optimaal ondersteunen, het leerproces van studenten optimaliseren en samenwerking en kruisbestuiving met derden stimuleren.

Toekomstplannen

Vanaf september verwelkomt de HZ circa 800 studenten van de opleidingen Civiele Techniek, Watermanagement, HBO-ICT, Bouwkunde en Technische Bedrijfskunde. Maar daarmee is de transformatie nog niet afgerond. Als uitbreiding van het voormalige kantoorgebouw zal het ‘Joint Research Centre’ worden gerealiseerd voor de realisatie van bijbehorende laboratoria van circa 4.500 m² brutovloeroppervlak. Dit is een gezamenlijk onderzoekscentrum van de HZ, University College Roosevelt en Scalda. Deze nieuwbouw opent naar verwachting in 2020 de deuren en zal de technische opleidingen en samenwerking met het bedrijfsleven nog nadrukkelijker stimuleren en faciliteren. Op dat moment zullen ook de opleidingen Chemie en Engineering hun intrek nemen in het nieuwe pand in Middelburg. Door de komst van deze opleidingen en de verwachte groei in het aantal studenten zal het pand uiteindelijk 1.200 studenten faciliteren.

Proactieve samenwerking

Adri de Buck, voorzitter college van bestuur HZ University of Applied Sciences: ''Bij aanvang van de verbouwing hadden we een goed beeld van wat we wilden: een leeromgeving creëren die het onderwijsconcept van de HZ maximaal tot zijn recht laat komen. Dankzij de betrokken en proactieve samenwerking met Hevo is het bestaande kantoorpand omgebouwd tot een omgeving passend bij het hedendaagse moderne en innovatieve onderwijs dat kenmerkend is voor de HZ. Een plek waar samenwerking, internationalisering en het delen van faciliteiten met in- en externe partijen gestimuleerd wordt.''

Meer informatie over HEVO B.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!