Implementatie Zeeuws Energieakkoord in volle gang

  • Innovatie & MVO

Op 10 februari vond de ondertekening van het Zeeuws Energieakkoord voor energiebesparing in de particuliere woningvoorraad plaats. Het akkoord is ondertekend door 33 organisaties, waaronder gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Implementatie Zeeuws Energieakkoord in volle gang

Inmiddels hebben verschillende organisaties aangeven zich aan te willen sluiten bij dit akkoord. Met hen worden gesprekken gevoerd over de wijze waarop zij inhoudelijk aan kunnen sluiten. De ondertekening van het Zeeuws Energieakkoord heeft veel aandacht gekregen in de lokale en regionale media. Dit heeft er voor gezorgd dat het akkoord direct een redelijke bekendheid kent bij inwoners en bedrijven. 

Energiemarkten

In het Zeeuws Energieakkoord is afgesproken dat iedere gemeente in 2017 een energiemarkt in haar gemeente organiseert. Doel van deze markt is dat vraag en aanbod fysiek bij elkaar komen. In verschillende gemeenten staat reeds een bijeenkomst ingepland of is deze al uitgevoerd. Gemeenten worden hierbij financieel en, waar nodig, inhoudelijk ondersteund vanuit de projectgroep.

Nul op de Meter-projecten

De leden krijgen ook regelmatig de gelegenheid om deel te nemen aan excursies naar Nul op de Meter-projecten, verspreid over de provincie. Op deze manier kan de achterban van beide organisaties kennisnemen van de technieken en bouwwijze van energiezuinig bouwen.

Meer informatie over Economische Impuls Zeeland, N.V.:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!