IT-Workz gaat samen met scholen onderwijs in Latijn vorm geven

  • Onderwijs & Training

Op 24 september is de samenwerking “Latijn Online” tussen het Sint-Oelbertgymnasium, het Johan de Witt-Gymnasium, het Gymnasium Juvenaat, het Coornhert Gymnasium en IT-Workz officieel van start gegaan. Samen met deze vier zelfstandige gymnasia werkt IT-Workz nu aan nieuwe manieren om het onderwijs in Latijn vorm te geven.

Videoproducties maken vak Latijn compleet

Alle gymnasia zien zich geplaatst voor een aantal uitdagingen: classici worden schaars, een vak als Latijn doet een zwaar beroep op de concentratie van de huidige zappende puber en budgetten worden er niet ruimer op. Maar wat te doen?

Deze gymnasia pakten de handschoen op en werken de komende jaren met IT-Workz aan een online aanbod dat specifiek voor het vak Latijn ontwikkeld wordt. In eerste instantie omvat deze samenwerking de opbouw van een collectie video’s gericht op leerjaar 2 en 3 en het gebruik hiervan vóór, tijdens en na de les. Dit aanbod vormt de basis voor het verkennen van andere manieren van lesgeven. Eerst per school, en op termijn ook in samenwerking tussen scholen. Een goed voorbeeld van wat de gymnasia samen kunnen doen, in hun streven naar optimale begeleiding op maat!

Dhr. Geert Derkse van het Gymnasia Juvenaat:
“Videoproducties worden bij ons aan het vak Latijn toegevoegd omdat dit de oplossing is om meerdere manieren van leren aan te bieden en dat op een wijze die de leerlingen aanspreekt. Het concept past bij de leervraag die leerlingen nu al hebben.”

Toepassing Latijn online in praktijk

In eerste instantie richt de groep zich op de productie en inzet van de video’s. Over de inzet van de video’s bestaan diverse ideeën. Zowel voor, tijdens als na de les kunnen de video’s worden ingezet. Het Sint-Oelbertgymnasium gaat de video’s bijvoorbeeld inzetten volgens het onderwijsconcept ‘Flipping the classroom’, waarbij leerlingen voorafgaand aan de les het filmpje over een bepaald grammatica-onderdeel bekijken als huiswerk. Hierdoor ontstaat tijdens de les tijd en ruimte om de grammaticaregels toe te passen en er dieper op in te gaan. Ook kan de docent de leerlingen die de lesstof nog niet onder de knie hebben beter begeleiden, omdat er geen kostbare lestijd opgaat aan klassikale uitleg die niet voor elke leerling nodig is.
IT-Workz Latijn
De video’s vormen een mooie collectie aan naslagmateriaal voor leerlingen tijdens het vertaalwerk of bij het voorbereiden van toetsen. De video’s zijn online te bekijken en dus altijd en overal toegankelijk op het moment dat de leerling bepaalde lesstof nog eens uitgelegd wil zien.

Het proces

Maar al te vaak wordt er videomateriaal ontwikkeld vanuit de technologische mogelijkheden zonder daarbij rekening te houden met het karakter van de vak inhoud en de manier waarop lesgegeven wordt. De videoproducties van IT-Workz komen daarom tot stand met bijdragen vanuit drie expertises: inhoud, pedagogiek en techniek (samen het zogenaamde TPACK-model, zie afbeelding hieronder). Door deze expertises  te betrekken tijdens het “scripten”, opnemen en na bewerken van video’s is een van de ‘lessons learned’ dat in het ene geval de uitleg van een docent in beeld het meest effectief is, terwijl voor specifieke onderwerpen de uitleg van de ‘dativus’ via een animatie zich beter lijkt te lenen.

Meer informatie

Bent u benieuwd of een videoproductie ook binnen uw school ingezet kan worden en hoe (snel) dan? Neem dan contact op met IT-Workz en ontdek de mogelijkheden. U kunt contact opnemen met Sander Limonard, door te bellen naar 088 – 489 6700 of door te mailen naar s.limonard@it-workz.nl.

Meer informatie over IT-WORKZ:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!