Jaaropening Fontys in het teken van 'TEC-skills'

  • Onderwijs & Training

De razendsnelle ontwikkelingen op het vlak van technologie en digitalisering vragen om een nieuw type werknemer met een nieuw soort vaardigheden. Dat zei Jet Bussemaker, demissionair minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen, tijdens de drukbezette opening van het studiejaar bij Fontys.

Jaaropening Fontys in het teken van 'TEC-skills'

Foto: Nienke Meijer: ‘We moeten van praten naar doen’

Verder gaf Jet Bussemaker aan dat kennisinstellingen een belangrijke rol spelen in het opleiden van deze ‘nieuwe werknemer’. Maar zij kunnen het niet alleen: er is een gezamenlijke inspanning nodig, een inhaalslag, van onderwijsinstellingen, overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. 

Skills én Bildung

Bussemaker benadrukte dat er veel goede, innovatieve dingen gebeuren in het hoger beroepsonderwijs (hbo), maar dat alle partijen continu in beweging zullen moeten blijven. Niet omdat ‘we gewoon maar mee moeten met de tijd’ maar omdat technologie ons maatschappelijk veel goeds kan brengen: toegankelijk, betaalbaar én inclusief onderwijs en een sterke internationale concurrentiepositie.

Om de zogenoemde 21st century skills succesvol te verweven in het onderwijs, is een duidelijke visie nodig. Op bestuursniveau, maar ook bij docenten. En bij studenten zelf, aldus de bewindsvrouw. Kennis en vaardigheden op het vlak van technologie en digitalisering alleen zijn niet voldoende; persoonsvorming, oftewel Bildung, is evengoed onmisbaar. Niet als apart vak, maar als rode draad in onze schooltijd, studietijd en werkende leven. Alleen als alle lagen van het onderwijs en alle betrokken maatschappelijke partijen, bedrijven en overheden innovatie omarmen, kunnen we als maatschappij en als economie de vruchten plukken van de technologische en digitale vooruitgang.

Essay over TEC-skills

De boodschap van minister Bussemaker sloot aan bij de inleiding van Fontys-bestuursvoorzitter Nienke Meijer. In haar speech en in een essay dat Meijer speciaal voor deze gelegenheid schreef, riep zij alle betrokken partijen – de regio, de overheid, de onderwijskolom en natuurlijk ook de Fontys-gemeenschap - op om te komen tot een ‘effectieve, daadkrachtige en integrale aanpak om toekomstige generaties werknemers maar ook de huidige beroepsbevolking TEC-skills (Technology, Entrepreneurship, Creativity, red.) bij te brengen. ‘De tijd van praten is voorbij, we moeten gaan doen’, aldus Meijer. ‘Er gebeurt zeker al veel goeds, niet op de laatste plaats bij Fontys, maar we moeten nu uit de experimentensfeer komen, opschalen, en een antwoord formuleren op twee grote maatschappelijke uitdagingen: het dreigend tekort aan werknemers met de juiste set aan vaardigheden, en voorkomen dat grote groepen op de arbeidsmarkt definitief de aansluiting missen.’

Download het essay van Nienke Meijer.

Lerarenopleider

Meijer benadrukte ook dat het bijbrengen en verankeren van de TEC-skills juist voor Fontys een belangrijk thema is. Als grootste lerarenopleider van het land - verantwoordelijk voor de opleiden van 20 procent van onze toekomstige leerkrachten en docenten – is het voor Fontys essentieel om de nieuwe vaardigheden én vereiste mindset mee te geven aan haar studenten in het educatieve domein. ‘Op die manier dragen wij op meerdere niveaus bij aan het opleiden van studenten die in staat zijn hun eigen plek te vinden in de maatschappij én die maatschappij ook kunnen sturen. Mensen die de innovatie in de economie en op de arbeidsmarkt verder brengen: door te durven experimenteren en door in co-creatie samen te werken met verschillende disciplines.’

Frontrunners

Speciale aandacht besteedde Meijer nog aan de rol en de invloed van de docenten. Zij zijn degenen die het moeten gaan doen, in de praktijk. Zij zijn de frontrunners in het bewerkstelligen van veranderingen. In het verweven van TEC-skills en Bildung in hun onderwijs. Om die taak goed te volbrengen, is het zaak om docenten zoveel mogelijk te faciliteren – met middelen, maar ook met leermogelijkheden voor de docenten zelf.

Denk Groter Prijs

Aan het eind reikte collegelid Hans Nederlof de Denk Groter Prijs uit. Eerste in de categorie studenten werden Jordy van Loon en Tim Vissers van Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Liesbeth Faas van Fontys Hogeschool Pedagogiek won de eerste prijs in de categorie medewerkers.

Auteur: Sander Peters, artikel verschenen op Fontys.nl

Meer informatie over Fontys:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!