Kansen in de keten brengt agrifoodsector Noordoost-Brabant bijeen

  • Agrofood & Biobased

Het doel van Kansen in de keten is om ondernemers en organisaties uit de regio samen te brengen om een kansrijk new businessidee te realiseren. Het gaat om ideeën die bijdragen aan economisch perspectief, verduurzaming en aansluiting van de onderwijsmarkt op de praktijk.

Kansen in de keten brengt agrifoodsector Noordoost-Brabant bijeen

De bedoeling is om álle belanghebbende partijen die een rol kunnen spelen bij de realisatie van het idee (zowel binnen als buiten het agrifoodcomplex) bijeen te brengen in verschillende dialoogsessies. Samen werken zij het idee verder uit en uiteindelijk brengen ze het ook daadwerkelijk in praktijk.

Het projectidee van deze eerste versie van Kansen in de keten stoelt op 2 pijlers:

  1. Versmaaltijden met ingrediënten van lokale producenten.
  2. Ontmoetingen.

Verwachte resultaten

  1. Een projectidee dat getoetst is door ondernemers en partijen uit vier ketenschakels.
  2. Een businesscase dat in dialoog met de keten is ontwikkeld en dat na afloop wordt uitgerold door een startende ondernemer.
  3. Een blauwdruk of routekaart van het proces Kansen in de keten, die anderen kunnen gebruiken om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen.

Looptijd

12 maanden: oktober 2015-oktober 2016. De dialoogsessies zijn van juni tot en met oktober. Het eindevenement Kansen in de keten vindt plaats tijdens de Dutch AgriFood Week.

Omvang van het project

Omvang project is € 35.000,-. AgriFood Capital draagt hieraan € 15.750,- bij.

Betrokken partners

Bijdrage missie

Kansen in de keten draagt bij aan innovatie en ontwikkeling van verdienmodellen. Kansen in de keten laat ondernemers en andere partijen - uit en buiten de agrifoodketen - op een vernieuwende manier ontmoeten. 3O-samenwerking is een belangrijk uitgangspunt van het project. Het project laat ook zien welke faciliterende rol een lokale overheid kan pakken om innovatie bij bedrijven te stimuleren.

Rol van AgriFood Capital

  • Verbinder/netwerker
  • Co-financier
  • Communicator
  • Inhoudelijke inbreng door deelname aan de tribune
Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!