Kempengemeenten tijd ver vooruit met: Moderne gebiedsontwikkeling Kempisch Bedrijvenpark

  • Regionale ontwikkeling

Al vroeg in de jaren ’90 blijkt dat de economische en met name industriële ontwikkeling van de Kempenregio onder druk komt vanwege een gebrek aan doorgroeimogelijkheden voor het eigen bedrijfsleven.

Kempengemeenten tijd ver vooruit met: Moderne gebiedsontwikkeling Kempisch Bedrijvenpark

Met name voor bedrijven met een ruimtebehoefte van 5.000 m2 of meer is geen plaats. Ter wille van de leefbaarheid en het behoud van werkgelegenheid zoeken de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel - De Mierden de samenwerking en laten ze in 1998 een locatiestudie verrichten voor een regionaal bedrijventerrein. Het locatieadvies Hapert-Zuid wordt door alle gemeenteraden overgenomen.

Om de aanleg van het Kempisch Bedrijvenpark (KBP) te kunnen realiseren, treffen de vier betrokken gemeenten een zogenoemde Gemeenschappelijke Regeling. De gemeenteraden van Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel- De Mierden hebben de benodigde bevoegdheden aan de Gemeenschappelijke Regeling overgedragen. De vier gemeenten leveren elk een bestuurder voor het Dagelijks Bestuur van het KBP: burgemeester Boy Swachten (Bladel) burgemeester Van de Vondevoort (Bergeijk), wethouder Cees van de Ven (Reusel- De Mierden) en wethouder Steven Kraaijeveld (Eersel). Deze vorm van samenwerking leidt tot een slagvaardige projectorganisatie en getuigt van een groot onderling vertrouwen.

Voortvarende aanpak

De aanleg van het KBP kent, na nogal wat procedureel oponthoud, een voortvarende aanpak. In een tijdsbestek van 2 jaar wordt het bedrijvenpark gerealiseerd.  De aanleg is eind 2009 begonnen. De provincie start in 2010 met de werkzaamheden aan de provinciale weg als is gebleken dat de Raad van State haar goedkeuring aan de plannen heeft gehecht. Beide projecten worden najaar 2011 opgeleverd. De eerste ondernemer is dan al gestart met de bouwwerkzaamheden.

Een bedrijvenpark met allure

In het hart van de Brabantse Kempen is daarmee een hoogwaardig en modern bedrijvenpark van 175 hectare gerealiseerd met een eigentijdse infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. Het ligt gunstig in de ondernemende Kempenregio en kent uitstekende verbindingen naar andere internationale (industriële) centra. Het mag met recht een park worden genoemd. Zo’n 65 hectare van het terrein is aangeplant met groen.

Moderne gebiedsontwikkeling

De aanleg van het KBP en de nieuwe N284 zijn een voorbeeld van gebiedsontwikkeling avant la lettre. De integrale aanpak van de economische en infrastructurele ontwikkeling van het gebied in eendrachtige samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en gemeenten Eersel, Bladel, Reusel-De Mieren en Bergeijk is haar tijd vooruit.

En het resultaat mag er zijn. Dat past bij de werkelijke behoeften van de regio: er is ruimte gecreëerd voor economische groei, de nijpende verkeersproblemen op de N284 zijn opgelost, het nieuwe bedrijvenpark is uitstekend bereikbaar, er is een prachtig natuurgebied in ontwikkeling en zelfs de motorcross beschikt over een nieuw terrein dat zich leent voor internationale wedstrijden.

Meer informatie over KEMPISCH BEDRIJVENPARK (KBP):

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!