Krapte Zeeuwse arbeidsmarkt wordt flink aangepakt in 2019

  • Arbeidsmarkt

Vorig jaar sloten de provincie Zeeland en het Rijk een regiodeal voor de verbetering van het Zeeuwse woon- en werkklimaat. Dit jaar is het tijd voor de uitvoering van deze deal. De bedoeling is dat ook de onevenwichtige Zeeuwse arbeidsmarkt in 2019 hier van mee gaat profiteren.

Krapte Zeeuwse arbeidsmarkt wordt flink aangepakt in 2019

Met de deal is 35 miljoen euro gemoeid. Na het vaststellen van de projecten die nu mogelijk worden gemaakt, is 2019 het jaar van de uitvoering. Op de Zeeuwse arbeidsmarkt is een grote behoefte aan geschikt personeel, dat er door middel van deze deal moet komen. 

In 2018 was in Zeeland een tekort aan 1900 arbeidskrachten. Als er geen maatregelen worden genomen, dan zal in 2022 dit aantal drastisch zijn opgelopen tot 6000. Om het gehele probleem van krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt structureel het hoofd te bieden, is minimaal € 20 miljoen nodig. Er is voor gekozen om ‘klein’ te beginnen. Van de door het Rijk toegezegde 35 miljoen is € 2,3 miljoen beschikbaar voor het ‘Aanvalsplan krapte arbeidsmarkt’

Zeeuwen en niet-Zeeuwen

Het nieuwe aanvalsplan bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt, onder leiding van de provincie Zeeland, gewerkt aan het vervullen van driehonderd mbo+-vacatures. Dat gebeurt door het werven van arbeidskrachten buiten Zeeland, ondersteund door marketing om Zeeland als vestigingsregio te profileren.

Nieuw arbeidspotentieel

Aan de slag in Zeeland|Arbeidsmarktregio Zeeland gaat er voor zorgen dat in 2019 het bedrijfsleven wordt bediend met de extra invulling van vierhonderd vacatures voor laaggeschoold werk. Dit gebeurt door gebruik te maken van arbeidspotentieel dat nog nauwelijks is benut: de bijna veertienduizend Zeeuwen die een WW- of bijstandsuitkering ontvangen.

Aansluiten bij Vlaanderen?

De Economic Board Zeeland ziet het aanvalsplan als zeer urgent en een goed antwoord op het belangrijkste knelpunt. De Board adviseerde medio 2018 Gedeputeerde Staten om zo snel mogelijk met de uitvoering van het aanvalsplan te starten. Uit het advies: “De Board signaleert dat er soortgelijke initiatieven in Vlaanderen zijn en adviseert om te verkennen of aansluitingen hierop mogelijk zijn. Als er in de komende periode middelen beschikbaar komen, dan adviseert de Board deze waar mogelijk te koppelen aan dit thema en hiervoor concrete projecten te laten ontwikkelen.”

Kandidaten matchen

Het tweede onderdeel van het aanvalsplan krijgt nu vorm door het opstellen van zeshonderd profielen en het matchen van kandidaten en werkgevers. Ook wordt waar nodig ondersteuning en opleiding geboden aan de nieuwe werknemers. Dit werk wordt – vooral - uitgevoerd door UWV, de drie Werk(gevers)servicepunten, de drie Regionale Bureaus voor Leerlingzaken en de Arbeidsmarktregio Zeeland. Er zijn een tiental deelprojecten met elk een sector/beroepsgroep om van nieuw personeel te voorzien en een organisatie als trekker. 

Meer informatie over Aan de slag in Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!