Leerlingen vanaf eerste schooljaar voorbereiden op toekomstig beroepenveld

  • Onderwijs & Training

Al vanaf het eerste schooljaar op het Munnikenheide College in Etten-Leur en Rucphen maken vmbo-leerlingen kennis met de toekomstige beroepspraktijk. De scholen willen leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op een vervolgopleiding en doen dat via het Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) Programma. Het programma loopt als een rode draad door de opleiding.

Leerlingen vanaf eerste schooljaar voorbereiden op toekomstig beroepenveld

Samen met een mentor beantwoorden de jongste leerlingen vragen zoals: Wie ben ik, waar liggen mijn talenten, welk werk past bij mij? Ondertussen nemen leerlingen een kijkje bij bedrijven en instanties en wonen ze gastlessen bij. Het stelt hen in staat een keuze te maken uit één van de beroepsprofielen. Een keuze waarbij ook ouders actief worden betrokken.

Zes profielen

Leerlingen op het Munnikenheide College hebben de keuze uit zes verschillende beroepsprofielen:

  • Economie en Ondernemen
  • Zorg en Welzijn
  • Dienstverlening en Producten
  • Produceren, Installeren en Energie
  • Mobiliteit en Transport
  • Bouwen, Wonen en Interieur

Praktijkpleinen

Zes beroepsprofielen betekent ook zes verschillende praktijkpleinen. Eenmaal aangekomen in het derde leerjaar, gaan leerlingen twaalf uur per week op één van deze praktijkpleinen aan de slag: ze metselen een muur, maken eigenhandig meubels of werken met haar en make-up. Leerlingen die de theoretische leerweg volgen, kennen een wat minder groot aantal uren in de praktijk.

De tijd die leerlingen op één van de praktijkpleinen doorbrengen, kan vergeleken worden met het volgen van een minor op het hbo. De blik van de leerlingen wordt ook buiten de profielen verrijkt, want behalve twee vakken binnen het profiel, volgen de leerlingen ook twee vakken buiten het profiel. Het helpt de leerlingen stil te doen staan bij de vraag waar ze zich in het vervolgonderwijs verder in willen verdiepen en het maakt de keuze voor een stageadres eenvoudiger.

Automonteur

Een decaan die het mbo goed kent 

Directeur Barbara Baelemans: “Op zowel de vestiging in Etten-Leur als op de vestiging in Rucphen is een decaan aan het werk die het LOB programma ondersteunt. Wanneer leerlingen en ouders het lastig vinden een keuze te maken voor een vervolgopleiding, staat hij hen inhoudelijk bij. Hij onderhoudt ook contact met het mbo. De decaan weet precies op welk moment een opleiding een open dag houdt.”

Doorstromen naar het mbo

Op de praktijkpleinen werken de leerlingen in kleine groepen of individueel aan opdrachten. Daar zetten docenten bijvoorbeeld een tuinhuisje in elkaar, waarna leerlingen de wand- en plafondbekleding verzorgen. Bij sommige leerlingen is al vroeg in de opleiding duidelijk welke vervolgopleiding ze kiezen. “Van de leerlingen die het profiel Mobiliteit en Transport volgen, stroomt het merendeel door naar de opleiding Motorvoertuigentechniek op het mbo.” Andere leerlingen vliegen uit naar opleidingen zoals het Hout- en Meubileringscollege in Rotterdam, Kinderopvang of bijvoorbeeld een opleiding in de technische sector.

Wisselwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

Ondertussen onderhouden de docenten zelf ook contact met spelers buiten de school, vooral die uit het bedrijfsleven. Een initiatief zoals Werk aan Onderwijs helpt hen daarbij. Het initiatief dat bedrijven en leerlingen dichter bij elkaar brengt, vertegenwoordigt scholen, gemeente en bedrijven uit de regio. “De bereidheid om samen te werken stemt mij heel positief, want je merkt dat scholen en bedrijven allebei heel graag willen. In beide sectoren heerst een andere dynamiek en daarom is het goed elkaar op te zoeken.”

Bedrijven zetten de poorten open

Het vormen van een netwerk om de scholen heen is een belangrijk uitgangspunt voor Baelemans als directeur. Naast de deelname van het Munnikenheide College aan het initiatief Werk aan Onderwijs, is Baelemans betrokken bij de Industriële Kring Etten-Leur. Iedere vijf tot zes weken zet een bedrijf de poorten open voor deelnemers. De bijeenkomsten worden bezocht door zestig tot zeventig personen uit het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven. “Als opleider zorgen we dat we zichtbaar zijn voor deze bedrijven. Dat wordt gewaardeerd, want zij zitten te springen om personeel.”

Baelemans merkt nog terecht op dat het voor jongeren vaak lastig is zich een beeld te vormen bij wat zich op een industrieterrein afspeelt. “Omdat ze niet achter élke deur een kijkje kunnen nemen, brengen wij op hen over met welke branches en bedrijven ze kennis kunnen maken. Welke toekomstige werkzaamheden kunnen ze uit gaan voeren en welke loopbaanmogelijkheden brengt dit mee? Deze kennis brengen we gedurende de opleiding zo goed mogelijk op de leerlingen over.”

Auteur: Carline Klijn – van Best

Meer informatie over Munnikenheide College:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!