Manifest: ‘Geen Roosendaler meer in armoede’

  • Financieel & Juridisch

De bestuurders van MEE West-Brabant, Werkplein Hart van West-Brabant en WijZijn Traverse Groep en de gemeente Roosendaal, hebben gisteravond het Armoedemanifest 'Geen Roosendaler meer in armoede' ondertekend.

Manifest: ‘Geen Roosendaler meer in armoede’

Het manifest verbindt en nodigt alle organisaties in Roosendaal uit die actief willen bijdragen aan het terugdringen van armoede. Het manifest is een levend document. 'We willen grag nog meer organisaties in Roosendaal achter ons scharen, die met ons geloven en werken aan een Roosendaal zonder armoede', aldus wethouder Klaar Koenraad. 

Voor die samenwerking is een achttal principes leidend. Zo wordt er geloofd in de kracht van mensen en van reeds bestaande krachten in stad, wijk, buurt en straat. Ondersteuning wordt afgestemd op wat de inwoner nodigt heeft. Oplossingen zijn eenvoudig en de communicatie erover is voor iedereen te begrijpen. Bij systeem- en procesgrenzen wordt er gekeken naar creatieve oplossingen, buiten de begaande paden.

Vernieuwde duurzame aanpak armoede

Eerder dit jaar maakte wethouder Klaar Koenraad de vernieuwde duurzame aanpak van de armoedeproblematiek in Roosendaal bekend. Aan de hand van zes themalijnen wordt ingezet op het hervinden van het zelfvertrouwen, veerkracht en zelfregie bij inwoners in armoede. 

Organisaties in Roosendaal die zich ook willen commiteren aan het Armoedemanifest kunnen contact opnemen met Lieke Verstraaten of kwartiermaker Jan Ducaat

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!